Primary tabs

Pažangiosios paslaugos naudojant duomenis

Pagrindinis sprendimų rinkinio „CGI OpenGrid360“ elementas „CGI OpenGrid Foundation“ apima duomenų valdymą ir integravimą ir padeda surinkti įmonės duomenis iš pagrindinių sistemų bei sukurti tinklo duomenų modelį. Turėdami duomenis, tinklo savininkai / operatoriai gali sparčiau įdiegti vidaus arba trečiųjų šalių programas, kad galėtų teikti vartotojams, gaminantiems vartotojams ir kitiems rinkos dalyviams naujas paslaugas, pagerinti tinklo išteklių naudojimą, teikti lanksčias tinklo paslaugas ir glaudžiau bendradarbiauti valdant vartotojų pagamintą elektros energiją.

„CGI OpenGrid360“ verslo programų pavyzdžiai

Be „OpenGrid Foundation“, CGI sukūrė duomenų analizės programą, taip pat kuria įvairias kitas naujas programas. Toliau pateikiame verslo programų pavyzdžių, skirtų elektros tiekimo sutrikimo atvejams ir klientų patirčiai valdyti, o konkrečiai statybos projektams ir gaminančių vartotojų tinklui valdyti.

Elektros tiekimo sutrikimai

Nutrūkus elektros tiekimui energetikos įmonėms svarbu pateikti tikslią informaciją vartotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims. CGI programa „OpenGrid360 Outage Response“ aptinka elektros tiekimo sutrikimą ir automatiškai nukreipia elektros energiją kita linija, kad elektros tiekimas nenutrūktų. Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymas padeda išanalizuoti atitinkamus veiklos duomenis (pavyzdžiui, aptarnavimas, elektros tiekimo nutrūkimas, sritis, paskirstymo valdymas) ir tam tikra seka automatiškai pradėti vykdyti elektros tiekimo atkūrimo veiksmus, atsižvelgiant į energijos išteklių vietą, elektros tiekimo nutrūkimo mastą, trukmę ir kt.

Vartotojų patirtis

Energetikos ir paslaugų įmonių ryšiai su vartotojais sparčiai keičiasi iš vienpusių į dvipusius. „CGI OpenGrid360“ verslo programos padeda glaudžiau bendradarbiauti su privačiais ir verslo klientais ir teikti jiems naudingesnę informaciją. Štai keletas pavyzdžių:

  • statybos projektų valdymas: dideliems statybos projektams (pavyzdžiui, prekybos centro arba gyvenamojo namo statyba) svarbi energetikos ir paslaugų įmonių informacija, kad būtų galima nustatyti tikslią projekto būseną, pradėti ir tęsti darbus. Šie projektai apima daugybę subrangovų, darbuotojų ir aplinkinių subjektų, kuriems ši informacija taip pat labai svarbi. Ši sistema ir portalas leidžia laiku perduoti tikslią energetikos ir paslaugų įmonės informaciją, svarbią komercinės statybos projektams;
  • gaminančių vartotojų tinklo valdymas: daugėjant paskirstytųjų energijos išteklių būtina turėti daugiau informacijos apie vartotojams priklausančius išteklius ir galimą su tuo susijusį poveikį energetikos ir paslaugų įmonės infrastruktūrai. „CGI OpenGrid Foundation“ kaupia tiek vidaus, tiek išorės tinklų duomenis, kad priimtų geresnius tinklo valdymo sprendimus. Taip energetikos ir paslaugų įmonė tampa patarėja energetikos klausimais, turinčia vartotojų platformą, veikiančią franšizės pagrindu ir leidžiančią valdyti klientų gaminamą elektros energiją, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų ir anglies dvideginio neišskiriančio tinklo modelio tikslų.

Daugiau informacijos rasite mūsų informaciniame biuletenyje.