Primary tabs

Kad užtikrintų efektyvų tinklo veikimą, energetikos ir paslaugų tinklų operatoriai sprendimus priima realiuoju laiku. Vykdant dekarbonizaciją, elektros tinklai tampa vis sudėtingesni, todėl kokybiškų duomenų prieinamumas labai svarbus, siekiant užtikrinti saugų automatizavimą, kuris būtinas pažangiems tinklams. Siekiant išlaikyti konkurencingumą, būtinas visaapimantis požiūris į tinklą. Sprendimas „CGI OpenGrid Foundation“ iš „CGI OpenGrid360“ sprendimų rinkinio leidžia visapusiškai įvertinti energetikos ir paslaugų įmonės tinklą, taikant duomenų valdymą ir integravimą.

Kintanti rinkos dinamika

Energetikos ir paslaugų įmonėms būtina prieiga prie duomenų iš įvairių sistemų, siekiant užtikrinti pažangų tinklą, kadangi rinka nepaprastai sparčiai keičiasi. Elektros energija į tinklą atkeliauja iš daugybės skirtingų taškų iš paskirstytųjų energijos išteklių. Artimiausioje ateityje vartotojai vis dažniau rinksis elektrines transporto priemones, o ryšiai su gaminančiais vartotojais sparčiai keičiasi iš vienpusių į dvipusius.

Duomenų būtinybė

Šiandien atskiros sistemos, skirtos ištekliams, geografinei informacijai ir paskirstymui valdyti, pateikia iš esmės skirtingus duomenis apie tuos pačius išteklius, be to, skiriasi duomenų kokybė. Siekiant ateityje užtikrinti efektyvų tinklo veikimą, energetikos ir paslaugų įmonėms būtina išsami ir visapusiška informacija apie savo tinklą, taip pat apie potencialius išorės išteklius, kurie turės įtakos tinklui. Išsamūs duomenys būtini ir tam, kad būtų galima konkuruoti su naujais rinkos dalyviais, gerai išmanančiais, kaip panaudoti duomenis individualiems poreikiams pritaikytoms paslaugoms teikti. Nors kai kurios energetikos ir paslaugų įmonės tiesiog kaupia nesusistemintus duomenis atskirose duomenų saugyklose, jos turės sujungti šiuos duomenų šaltinius su duomenimis, saugomais pagrindinėse sistemose, kad galėtų greičiau priimti sprendimus ir keistis duomenimis su vidaus ir išorės sistemomis bei suinteresuotomis šalimis sudėtingose ekosistemose.

Duomenų sujungimas

„CGI OpenGrid Foundation“ užtikrina tinklo duomenų valdymą ir integravimą ir leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie energetikos ir paslaugų įmonės tinklą, naudojant IT ir operacinių technologijų sistemas. Šis sprendimas yra „CGI OpenGrid360“ sprendimų rinkinio dalis, sukurtas bendromis jėgomis su didžiaisiais tinklo operatoriais, įgyvendinant JK pažangiųjų tinklų inovacijų programas. „CGI OpenGrid360“ sprendimai ir paslaugos skirti padėti tinklo operatoriams pagerinti duomenų analizę ir paspartinti naujovių diegimą, siekiant patenkinti vis besikeičiančius naujosios energetikos sistemos poreikius.

Daugiau informacijos rasite mūsų informaciniame biuletenyje.

Taip pat daugiau sužinokite apie mūsų naująsias „CGI OpenGrid360“ verslo programas.