Under 2017 genomfördes vår första lojalitetsstudie, baserat på intervjuer från 20 svenska detaljhandelsföretag. Vi identifierade tydliga, kritiska framgångsfaktorer och rekommendationer för framgångsrika lojalitetsprogram. En var vikten av data och analys, som underlag för att agera på insikter.

Vår lojalitetsinsiktsstudie 2021 baseras på fördjupade intervjuer med 23 av de största detaljhandels- och konsumenttjänstföretagen i Sverige.

Fyra år har nu gått, där vi nu skildrar vad som sker i branschen, men också delar med oss av insikter om den tekniska komplexitet i att bygga rätt lösning. En förflyttning har skett, med tydligare fokus på att bygga en emotionell relation med medlemmar och ambition att vara relevant i varje interaktion. Vår lojalitetsinsiktsstudie 2021 - som baseras på fördjupade intervjuer med 23 av de största detaljhandels- och konsumenttjänstföretagen i Sverige - visar att förbättringar har gjorts över tiden, men med det finns fortfarande hinder att övervinna.

Christian Haeger, Head of Retail & Consumer Services, är CGI:s retailexpert och huvudförfattare, i den här intervjun berättar han mer om studien och om hur han ser en bransch som vill, men som ännu inte riktigt lyckats komma i mål med lojalitetsarbetet.

Läs intervjun