Detaljhandeln genomgår just nu en snabb digital transformation där Internet of Things (IoT) är en av de största drivkrafterna för denna utveckling. IoT förväntas revolutionera hela branschen och genom att implementera tekniken ser vi till att Sveriges detaljhandelsbolag till exempel kan:

  • Optimera distributionskedjan

  • Individanpassa köpupplevelser 

  • Kontrollera Cold Chain

… och därmed ligga i framkant när det gäller att ge sina kunder vad de vill ha och förbli relevanta. Det vi presenterar är enbart ett axplock av vad IoT kan göra för er verksamhet, kontakta oss för att diskutera mer specifikt hur IoT kan hjälpa er.  Vi har över 150 konsulter som är specialiserade inom retail som hjälper er att möta dagens konsumenters ökade krav.

Utmaningar och lösningar

Optimera distributionskedjan

Fler varor produceras och levereras än vad i slutändan faktiskt behövs, vilket brukar kallas för The Bullwhip Effect. Det leder till översvämmande lager med produkter som antingen behöver reas ut eller slängas.

Med hjälp av sensorer genererar IoT realtidsdata som mäter hur många och vilka produkter som finns på hyllorna, och kan direkt visa om det är något som saknas eller finns för mycket av. Med tekniken kan arbetet med att fylla på nya varor automatiseras, vilket nästan eliminerar risken att produkter tar slut.

Det stora värdet uppstår i nästa steg när den genererade datan analyseras. Analys genom exempelvis machine learning och prediktiv modellering gör att ni kan se vad som historiskt varit i lager, och om det varit slut på specifika produkter. Utöver detta, kan vi genom realtidsdata bygga algoritmer som kombinerar insikterna med annan data. På så sätt ger tekniken er förklaringar på komplexa samband mellan exempelvis väderdata, försäljning och antal personer som besökt butiken under en given tidsperiod. Med den typen av insikter skapar ni en motor med förmåga att utläsa framtida behov av varor och andra värdefulla mönster som hjälper er att skapa en effektivare distributionskedja.

Individanpassa köpupplevelser

Kunders behov varierar och förändras ständigt och därmed uppfattas generiska erbjudanden opersonliga och därmed ointressanta.

Genom att använda den data och kunskap som IoT ger har ni möjlighet att förstå era kunders köpmekanismer och vad som får dem att komma tillbaka. Historiska data kombinerat med prediktiva analyser hjälper er lära känna era kunders behov, beteende och rörelsemönster, både i den digitala och fysiska världen. Skicka ut push-notiser direkt till kunder som är i närheten, anpassa erbjudanden och rabatter i realtid och personifiera digital skyltning beroende på situation. Med ny teknik som IoT kan ni skapa kundupplevelser som ger samma friktionslösa upplevelse oberoende var och när kunden vill ha det, oavsett om den är digital eller fysisk.

Kontrollera Cold Chain

Bristande kontroll över Cold Chain och att bäst före-datum estimeras utan fakta skapar onödigt svinn och bidrar till både minskad hållbarhet och ökade kostnader.

Genom att använda sensorer kan ni som detaljhandelsföretag använda dynamiska bäst före-datum baserat på sann temperaturregistrering vilket leder till pålitligare kvalitetssäkring av varorna och minskar onödigt svinn avsevärt. När vi med hjälp av tekniken har applicerat prediktiva modeller för bäst före-datum har våra kunder kunnat minska svinn med upp till 60 procent som bidragit till ökad vinst då fler varor kan säljas.

Med IoT och anslutna sensorer får ni en uppkopplad cold chain som ger operatörer möjlighet att ständigt spåra transportförhållanden. Om det uppstår fel med varorna kan ni och transportören direkt bli meddelade var och när felet uppkom, vilket säkrar så att varorna håller den kvalité som krävs enlig lag och standarder. Således skapar den fakta och kunskap som tekniken ger ett förbättrat hållbarhetsarbete som detaljhandeln använder för att bidra till ett bättre och smartare samhälle.

 

Ett flödesschema över IoT-processen