På CGI har vi över 20 års erfarenhet av integration (A2A och B2B) som tjänst, där våra kunder på ett säkert sätt delar infrastrukturell miljö för att på så vis dra nytta av en kostnadseffektiv leverans. Alla kostnader för licenser, infrastruktur, support och kompetensförsörjning ingår i vår leverans och prismodellen är byggd på att kunderna betalar per utnyttjandegrad.

Eftersom det oftast är våra kunders verksamhetskritiska flöden vi är involverade i, är tjänstens tillgänglighet och leveranskvalitet det absolut viktigaste att beakta. Vi levererar därför tjänsten som en 24/7-leverans med mycket hög tillgänglighet och driftsäkerhet.

För att ge våra kunder full kontroll över sina elektroniska affärsflöden kan kunderna följa sina flöden via en webbaserad portal. För att ytterligare bistå våra kunder att dra nytta av elektronisk integration har vi även ett inarbetat koncept för att koppla på fler integrationsparter - vi kallar konceptet för ”On-boarding”.