Saknar era kunder förtroende för vilka data ni lagrar och hur ni använder dessa data? Är era besökare okända? Med SAP Customer Data Cloud kan ni bygga en integrerad lösning där ni ger kunderna möjlighet att själva styra sin onboarding. Ni ger dem samtidigt friheten att välja vilket socialt nätverk eller annan tjänst de vill använda för att logga in på er sida. Med en enkel onboarding-process går ni från att ha okända besökare till att plötsligt få kända och lojala kunder.

Öka förtroendet för er verksamhet genom att låta kunderna hantera sina medgivanden vid sin onboarding och själva styra vad de vill dela, samt visa vilken information ni kommer att använda. Med SAP Customer Data Cloud kan ni enkelt hantera kundernas medgivande och samtidigt tillgodose de lagar och krav som finns för hantering kunddata, samt förenkla för revisioner av vilka data som ni faktiskt har tillgängliga i systemen.

Genom att alla data kring onboardingen finns lagrade har ni information om i vilket syfte kundens data lagras, samt när och hur de lagrats över tid. På så sätt har ni lätt att hantera er compliance för till exempel GDPR samtidigt som ni enbart har en lagringspunkt att underhålla inför framtida regler och direktiv för datahantering samt lagring.