Särskilt stor potential finns inom processer för lager, försäljning, produktion och underhåll. Processerna är ofta företagsunika och det kan vara svårt att hitta ett bra stöd i standardappar. Vi på CGI bygger kundanpassade SAP-appar som följer Fiori-standard och som är möjliga att köra både på ECC och S/4HANA.

  • Mobilitet - Flexibel lösning med SAP Fiori-standard.

  • Rollbaserad - Kundspecifik appdesign anpassad efter process och användarroll.

  • Användarupplevelse - En intuitiv app med smart design som adderar värde till ditt arbete.

  • Relevant information - Enkel och tillgänglig information som är relevant för din specifika affärsprocess.

 

SAP Fiori-appar passar:

  • För processer som lager, produktion, underhåll eller försäljning.

  • När det finns många slutanvändare, hög personalomsättning eller tillfällig personal.

  • För processer med många repetitiva och enkla uppgifter.

  • När effektiviteten är låg på grund av felaktig registrering.

  • När användargränssnittet uppfattas som komplext och svårt att lära sig.

  • När enkel och snabb utbildning är viktigt.

Illustration över SAP mobiliteten över olika plattformar, oavsett om det är en mobiltelefon, surfplatta eller dator