Advanced Analytics med algoritmbaserad analys av data är en megatrend just nu. Samtidigt är det ett fåtal företag som både har förmåga och kompetens att arbeta med algoritmer och datamodeller. Väldigt många företag har mycket CRM data, men oftast används det endast i klassiska BI analyser.

Under vår workshop är två konsulter på plats hos er under en hel dag, som inleds med en introduktion till området (en demonstration av ett färdigt Azure Machine Learning experiment), för att sedan ägna huvuddelen av dagen åt att praktiskt arbeta med er CRM-data. För att maximera nyttan av workshopen är det bra om ni är väl förtrogna med er data och har viss erfarenhet från någon form av dataanalys (eller Business Intelligence-verktyg). CRM-datat kan bestå av en extraherad fil (som CSV eller Excel) eller någon form att datalagring i Azure-plattformen (som Data lake eller SQL server).

Det första vi gör när vi möts är att bestämma vilken fråga/vilka frågor som ska besvaras under dagen - är det till exempel extra viktigt att få koll på eventuellt kundbortfall? Efter det väljer vi algoritm, features och datamodell för att slutligen träna modellen i att genomföra så många experiment som möjligt. Självklart kan vi öka workshopen med några dagar för att göra en Proof-of-Concept.

  Förväntade resultat från workshopen

  • Nya insikter om kundens CRM-data gällande churn

  • Roadmap över fortsatt arbete kring pilot och implementation

  • Fungerande datamodell i Azure Machine Learning Studio

  • Vald algoritm, features och initialt tränad datamodell

  • Kunskapsöverföring och demoexperiment