E-handeln växer så det knakar och detaljhandeln går i bräschen för att skapa tillgänglighet, bekvämlighet och snabbhet för kunderna. Men när konsumenterna alltmer handlar på nätet ställs högre krav på att lagerhanteringen utvecklas. För den del av detaljhandeln som har en hög volym av varor, och låga marginaler, blir detta extra viktigt. Och när e-handeln dessutom gör att kunden förväntar sig snabba leveranser dygnet runt leder kostnaden för lagerarbetet till en förlustaffär.

En trend som vi ser här, och som kommer påverka detaljhandeln, är robotiseringen av lager som ett sätt att dra ner på kostnaderna. Men vilka dimensioner för då trenden med sig? Och hur kan vi förstå den nya tekniken? 

Robotisering av lager motiverar nya implementationer

En stormtrooper robot-figur står på en mörk lampfot och tittar upp mot lampan. Lampan står på ett bord och i bakgrunden syns ett magasin

I en tidigare artikel skrev vi om hur företag får den digitala strategin att genomsyra verksamheten. Där mycket av det motstånd vi ser handlar om att det största värdet för en digital tjänst tillfaller slutkunden, och har lägre marginaler än den traditionella affären. Så är fallet även i detaljhandeln, och särskilt dagligvaruhandeln, där onlineförsäljning lätt medför stora kostnader. När kunden själv inte längre packar sina varor, betalar och går ut ur den fysiska butiken, får retail själv stå för notan, eftersom kunderna inte är beredda att ta hela kostnaden för plock och pack av varor. 

Här erbjuder robotisering en given lösning, men utmaningen är att nå en volym som motiverar språngkostnaden som ett införande av robotlager innebär. 

Företaget Ocado i Storbritannien har valt att endast sälja sina varor genom e-handel, och är ett exempel på hur man lyckats skapa ett högautomatiserat centrallager, där kundernas matkassar plockas och packas, för att sedan levereras direkt hem till kunderna.

Samspel mellan teknik, processer och personal skapar effektivitet

Vid robotisering av ett lager måste vi förhålla oss till det faktum att människa och robotar behöver samverka

Vid robotisering av ett lager måste vi förhålla oss till det faktum att människa och robotar behöver samverka på samma sätt som med all annan automatisering. Robotisering innebär därför en ökad komplexitet för att utnyttja den fulla prestandan, å andra sidan är den potentiella vinsten vid en lyckad implementation omfattande.

Det gäller att exempelvis kunna dimensionera antalet lagringsplatser per artikel till förväntad efterfrågan. Vilket regelbundet måste ses över och anpassning av processer för påfyllnad från buffertlager. Det är samspelet mellan tekniken, processerna och personalen som skapar effektiviteten i ett lager.


Läs även

Den nya generationens köpmönster


Robotiseringen - nutidens ”Spinning Jenny”

Att robotisering och smarta program kommer att ta över många av dagens arbetsuppgifter inom detaljhandeln råder det inga tvivel om

Närbild på garnnystan i en industrilokal

Positivt för människan är att de arbetsuppgifter som skapar tristess försvinner, tar bort delar av farliga arbetsmomenten, och skapar säkrare arbetsplatser. Men på makronivå innebär det samtidigt en rädsla för att de enkla jobben försvinner vilket innebär en utmaning för samhället. Men ny teknik erbjuder ofta både hot och möjlighet. Ett exempel på det är införandet av ”Spinning Jenny” som uppfanns av James Hargreaves 1764 i England.

Det var en häpnadsväckande maskin som gjorde att man kunde väga tyg av garn betydligt snabbare. Till en början kunde åtta trådar spinnas, men så småningom utvecklades maskinen att kunna spinna 100 trådar samtidigt. Den togs emot med motstånd där arbetare en dag slog sönder alla maskiner de kunde hitta. Men den nya tekniken visades vara en del i den förändring som var ofrånkomlig, och som var en del i den industriella revolution som förändrade samhället i grunden. I takt med automatisering och digitalisering kommer vi säkerligen även här, se nya jobb växa fram.

Att robotisering och smarta program kommer att ta över många av dagens arbetsuppgifter inom lagerhantering råder det inga tvivel om. Valet står mellan att investera i e-handel och ta sig an lagerdimensionen, eller hålla sig kvar vid gamla arbetsprocesser. För att hamna rätt måste företag göra korrekta lönsamhetsberäkningar för om och när det är lönsamt att investera i robotlager samt lyckas genomföra implementationen väl.

CGI:s erfarenhet är att samspelet mellan manuella och automatiserade processer ofta visar sig vara mer utmanande är väntat. Utvecklingen kommer dock inte stanna upp för det. CGI:s leveransförmåga täcker både utveckling och anpassning av organisation och processer för att på bästa sätt dra nyttan av den tekniska utvecklingen.