Man med bygghjälm som står i en byggnad och tittar ut genom fönstret

Varför välja POL Bygg?

POL Bygg förenklar och effektiviserar löneprocessen med nyutvecklad funktionalitet som gör det mesta av arbetet åt administratören. Förifyllda uppgifter, filtrering, hämtning av relevanta data och automatiska beräkningar ger användaren en stressfri upplevelse av sitt dagliga verktyg. När nya ersättningsnivåer beslutas genom avtalsförhandlingar kan de tillämpas med några knapptryckningar så att timpriser i alla projekt med koppling till avtalet uppdateras samtidigt.

+ 11 500 
bygganställda får lön via POL  
+ 14 
kollektivavtal hanteras inom byggsektorn 
 
+ 50 års 
erfarenhet av POL lönesystem

Fördelar med POL Bygg

Flexibelt 
 • Få branscher har en så komplex flora av kollektivavtal som byggsektorn. Tack vare flexibiliteten i POL Bygg kan även ett stort antal lokala bestämmelser hanteras så att rätt ersättning betalas ut.
 • POL Bygg håller reda på vilka kollektivavtal som är kopplade till ett projekt och kan betala ut lön enligt olika kollektivavtal utifrån den anställdes rapporterade tid.
Webbaserat 
 • Projektadministratörer och avtalssamordnare har tillgång till all information om byggprojektet via webbapplikationerna Projektregistret,
 • Projektprissättning och Tilläggsutbetalning i POL självservice.
 • Löneavdelningen avlastas genom att andra roller kan hantera hela kedjan från inhämtning av underlag och beräkning till inmatning och attestering av ackordslön på webben. 
Automatiserat 
 • Automatisk ackumulering och reglering av arbetstidskonton med avseende på utbetalning, uttag av tid eller avsättning till pension och med hänsyn till regler i olika kollektivavtal.
 • Automatisk hantering av ackumulerade värden och transaktioner för personer som byter anställning inom koncernen så att rätt uppgifter uppdateras på tidigare och ny anställning.
 • Automatisk hantering av de olika stegen i en lärlingsutbildning så att den anställde får rätt lön beroende på utbildningsnivå.
 • Utbildningsavtal 2020 hanteras utifrån timberäkning, ålder och anställningsår för såväl månads- som timavlönade.

 

Kvinnlig ingenjör på byggarbetsplats
Medarbetare Peab, Tolvåkerskolan. Fotograf: Annika Persson

KUNDCASE

Peab valde CGI för utveckling av en ny systemlösning för bygglön

En lösning som både minskar stressen och risken för fel.

Läs mer om vårt arbete med Peab

 

Vad ingår i POL Bygg? 

POL används av företag i en mängd olika branscher och kan generellt hantera stor komplexitet i kollektivavtal och regler vilket gör att systemet via formler, systemparametrar och styrelement på djup detaljnivå kan skräddarsys enligt våra kunders och arbetsmarknadens krav. 

Byggspecifik funktionalitet i POL omfattar bland annat:

 • Automatisk hantering av utbildningstrappor för lärlingslön
 • Obegränsat antal tidbanker
 • Automatisk hantering av arbetstidskonton (ATK) per avtal
 • Bygganpassad hantering av traktamenten
 • Automatisk tilldelning av hemkostnadsställe baserad på tid i projekt
 • Kostnadsfördelning per projekt
 • Mätning av ekonomiskt utfall från regionnivå ner till enskilda aktiviteter
 • Automatisk hantering av ID-byten (anställd som byter anställning inom koncernen)
 • Generering av statistik till LÖSEN
Två ingenjörer som pratar på byggarbetsplats

Projektregistret

Via Projektregistret får administratören en komplett överblick över kommande, pågående och avslutade byggprojekt. Här finns all nödvändig information kopplad till projektet, såsom adress för utförande, koordinater, platschef, arbetschef, kopplade kollektivavtal, giltighetstid, arbetslag som får rapportera tid på projektet, aktuella och kommande timpriser, kontaktuppgifter, kommentarer m m.  Informationen kan sorteras och filtreras enligt en mängd olika villkor, t ex projektstatus, ägare, giltighetstid, namn och nummer.

I Projektregistret ingår:

 • Inläsning av projektuppgifter från försystem
 • Startsida med sök- och filtreringsmöjligheter
 • Automatiska ’att göra’-notiser via e-post och i systemet
 • Koppling till lönestatistikområde eller avtal för prissättning
 • Möjlighet till egen prissättning
 • Validering av arbetad tid mot giltigt arbetslag och tidskrivningsperiod
 • Logg visar gjorda ändringar

Projektprissättning

Med hjälp av Projektprissättning underhåller systemadministratören tabellpriser per lönestatistikområde enligt Svenska Byggnadsarbetareförbundets fastställda utbetalningsnivåer. Här kan även avvikande lönenivå för ett lönestatistikområde anges, som då tillämpas i stället för det ordinarie priset. De priser som finns registrerade här hämtas till Projektregistret och används i de fall inget eget pris finns angivet för ett specifikt arbetslag. När en ny lönenivå sätts för ett lönestatistikområde och kollektivavtal slår det igenom i alla projekt som är kopplade till aktuellt avtal från och med det datum som angetts.

I Projektprissättning ingår:

 • Startsida med överblick över tabellpriser per lönestatistikområde
 • Filtrering efter bl a län, kommun eller lönestatistikområde 
 • Filtrerad visning av aktuella eller kommande lönenivåer
 • Tidseffektiv revidering av lönenivåer
 • Revidering med belopp eller procentsats
 • Automatisk uppdatering av lönenivåer i projekt
 • Möjlighet att ange avvikande lönenivå

Tilläggsutbetalning

Tilläggsutbetalning är webbapplikation för beräkning av ackords- och prestationslön. Här kan administratören hämta lönetransaktioner från tidigare perioder för avstämning och beräkning av tillägg för arbetslag inom ett eller flera projekt. Resultatet av à-pristillägg, avstämd nivå och fasta tillägg kan simuleras och studeras innan tilläggsutbetalningen attesteras. För att få en komplett bild av arbetad tid för ett projekt kan information om inhyrda och inlånade företag och personer läggas in på en särskild flik.  

I Tilläggsutbetalning ingår:

 • Säker hantering av personuppgifter
 • Kraftigt begränsad manuell hantering
 • Bonusutbetalning från regionnivå ner till enskilda anställda
 • Utbetalning i form av à-pris per timme, avstämd nivå eller fast tillägg 
 • Simulering av utfall före attest
 • Enkel annullering vid fel