Det råder kompetensbrist inom IT-branschen och att främja mångfalden är ett sätt att locka till sig talanger. Blandade grupper ger inte bara ökad kreativitet, produktivitet och högre lönsamhet. Det menar Niloofar Varayan och Sami Abdela på CGI i Göteborg.

På CGI erbjuds en kultur där alla ska känna sig inkluderade oavsett ålder, kön, sexuell läggning, förmåga, bakgrund och tro. Att mångfalden är en levande och naturlig del speglas tydligt i pratstunden som vi får med Niloofar Varayan och Sami Abdela från CGI i Göteborg.

Innan vi kommer in på Niloofars och Samis tankar kring mångfald, ber vi dem nämna några ord om deras bakgrund och roller. Niloofar berättar att hon är dataingenjör och att hon efter avslutad utbildning arbetade inom olika IT-befattningar på några större och mindre företag innan hon för sju år sedan började på CGI.

Nilo och Sami
Niloofar och Sami på CGI i Göteborg

”Som Director Consulting Services leder jag ett team med 17 medarbetare. Min största kund är ett en känd leverantör inom bilindustrin här i Göteborg. Vårt fokus är test och kvalitetssäkring och jag har även titeln Practice Lead for Test and QA. Det innebär övergripande ansvar för alla tjänster inom test och kvalitetssäkring hos våra kunder - vilket också är det som Sami arbetar med”, säger Niloofar.

Sami är utbildad kvalitetssäkrare och testare inom IT och har arbetat på CGI i snart två år. Han sitter permanent hos kunden inom bilindustrin.

”Jag är en länk mellan min kund och företaget som levererar deras IT-lösning. En oberoende part som hjälper kunden att kvalitetssäkra IT-leveransen genom att opartiskt testa exempelvis deras logistiksystem. I mitt jobb ingår även att förklara och förenkla och på så vis hjälpa kunden, som inte är expert på IT, att förstå problem och lösningar”, säger Sami.

Bakgrund i Iran och Eritrea

Niloofar och Sami personifierar i allra högsta grad mångfalden inom CGI. Niloofar är ursprungligen från Iran och flyttade till Sverige i början av 1990-talet. Sami är född i Eritrea och kom till Sverige som tvååring 1987.

I Iran studerade Niloofar till kemiingenjör, men ändrade inriktning när hon kom till Sverige.

”I mitten av 1990-talet insåg jag att en ny värld av möjligheter höll på att öppna sig inom IT, både för mig och hela Sverige. En utveckling som väckte min nyfikenhet och som fick mig att utbilda mig till dataingenjör.”

Sami valde IT för att han ville jobba med något som gör nytta för kunden och hela samhället.

För mig är mixen en stor tillgång. Våra olikheter öppnar upp för nya tankar och idéer

”Jag sökte mig till CGI för att det är ett stort globalt, framgångsrikt företag. Här får jag utvecklas och växa i jobbet, vilket är viktigt för mig. Jag lär mig hela tiden nya saker och har nyligen fått förtroende att ta en ledarroll inom test och kvalitetssäkring.”

Fokus på mångfald vid rekrytering

I Niloofars arbetsuppgifter ingår även rekrytering och mångfalden är då alltid en av de faktorer hon fokuserar på.

”CGI är ett stort företag och vi har även ansvar för världen utanför. Jobbet är viktigt när människor ska integreras i det svenska samhället. Och här gör vi som företag en värdefull insats genom att vara öppna för att rekrytera sökande med olika bakgrund - så länge de som söker har rätt kompetens.”

På frågan om vikten av att kunna svenska för att kunna arbeta på CGI säger Niloofar att det inte är ett absolut krav från start.

”Men på sikt är det viktigt att lära sig svenska. Inte bara för att kommunicera på jobbet, men också för att komma in i övriga samhället. Engelska är dock alltid ett krav, åtminstone för de kunder jag arbetar med.”

Blandade grupper är bäst

När vi kommer in på Niloofars och Samis tankar om mångfald märks det att de har ett starkt engagemang i frågan och att de ser mångfalden som en värdefull del av CGI:s företagskultur.

Niloofar beskriver sitt team som en mix av fantastiska medarbetare med en bra fördelning mellan kvinnor och män i olika åldrar från Indien, Iran, Irak, Eritrea, Egypten, Rumänien, Makedonien, Kanada, USA och Sverige.

”För mig är mixen en stor tillgång. Våra olikheter öppnar upp för nya tankar och idéer. En blandad grupp med varierade perspektiv gör det lättare att tänka utanför boxen och inte låsa in sig i vissa tankebanor. Olika bakgrund, erfarenheter, kön och ålder bidrar i allra högsta grad till vår förmåga att skapa nya och bättre lösningar, både för kunden och samhället. Och mångfald ger en roligare arbetsplats för alla”, säger Niloofar.

Sami upplever att mångfalden fungerar väl inom CGI och att man förstår värdet av den.

”Här finns inga diskriminerande vibbar. Det personliga drivet och kompetensen styr ens möjligheter inom företaget. Min känsla är att vem du än är och var du än kommer ifrån så har du chans att få jobba på CGI - och det gör mig stolt. Det finns också stor respekt för skilda kulturer och trosriktningar, och man tar exempelvis hänsyn till olika länders lokala högtider när det gäller röda dagar”, säger Sami.

 

Om CGI:s mångfaldsarbete

CGI leder digitaliseringen av Sverige och är en världsledare på att omvandla innovation, information och teknologi till framgång för våra kunder. CGI finns i 40 länder med 77 000 medlemmar varav 3 800 i Sverige. På CGI arbetar vi aktivt med mångfald. I vårt dagliga arbete verkar vi för en inkluderande arbetsmiljö där möjligheter ges baserat på vilja till utveckling, prestationer och resultat.Idag bedrivs CGI mångfaldsarbete bland annat genom att:
• Lyfta fram och sprida goda exempel på mångfald och olikheter samt bygga och dela best practices
• Aktivt delta i och stödja olika nätverk och aktiviteter som bejakar mångfald och främjar oliktänkande
• Verka för mångfald i vår rekryteringsprocess
• Nolltolerans mot diskriminering