9 Juni 2020

Kommunalförbundet Göliska IT har handlat upp ekonomisystem till en gruppering av sex kommuner i Västra Götaland. Valet i upphandlingen föll på CGI:s system Raindance som blir kommunernas nya inköps- och ekonomisystem.

Per Nauclér, ansvarig för Raindance på CGI i Sverige
Per Nauclér, ansvarig för
Raindance på CGI Sverige

Det är kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara, samt fyra helägda kommunala bolag, som nu kommer att gå över till Raindance. Göliska IT efterfrågade ett modernt standardsystem som ger stöd till flexibla och automatiserade processer inom följande funktioner: redovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, internfakturering, anläggningsreskontra, inköp och e-handel, budget och prognos samt utdata och rapporter.

Man kan säga att det är tre projekt i ett: dels byta ekonomisystem, dels byta kodsträng/ekonomimodell för att underlätta samarbetet efter införandet och dels att införa e-handel i alla kommuner.

”Vårt val föll på Raindance eftersom systemet svarade upp till många av de krav vi efterfrågade, bland annat kraven på ett modernt ekonomisystem som är process- och flödesorienterat, samt att CGI hade det lägsta priset jämfört med sina konkurrenter. Man kan säga att det är tre projekt i ett; dels byta ekonomisystem, dels byta kodsträng/ekonomimodell för att underlätta samarbetet efter införandet och dels att införa e-handel i alla kommuner. CGI och Raindance möter förhoppningsvis våra krav och behov gällande detta på bästa sätt”, säger Camilla Verngren, projektledare på Göliska IT.

Göliska IT är ett kommunalförbund som ägs av Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner. Det fungerar som de sex kommunernas sammanslagna IT-avdelning med närmare 65 anställda som jobbar med IT-support, nätverk, IT-rådgivning, digitalisering, kommunikation och nätverk.

Att flera kommuner på detta sätt går samman och upphandlar IT-lösningar gemensamt har blivit allt vanligare och gynnar både kommunerna genom effektivare upphandling, projektgenomförande och gemensam systemadministration.

”Det gynnar både kommunerna och dess invånare, och oss som leverantör när vi på detta sätt kan samla in och lösa behoven och utveckla möjligheterna för sex kommuner i ett projekt. Vi har stor vana att arbeta på detta sätt och kan därför leverera en smidig och effektiv process för att snabbt få lösningen på plats för alla”, säger Per Nauclér, ansvarig för Raindance.