Stockholm, 12 Januari 2017

 

Efter en upphandling har Polismyndigheten valt den svenskutvecklade HR-lösningen Heroma från CGI. Idag arbetar 30 000 människor inom polisen och personalplaneringen är en central funktion för myndighetens arbete. Avtalet löper på 10 år med möjlighet till 5 års förlängning. Ordervärdet uppskattas till cirka 265 MSEK över avtalsperioden.

Heroma är ett personal- och lönesystem utvecklat för den svenska marknaden och utsågs, efter offentlig upphandling, vara den lösningen som bäst svarade mot myndigheternas ställda krav på kapacitet, flexibilitet och säkerhet. Upphandlingen genomfördes av Polismyndigheten tillsammans med Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Med Heroma kan myndigheterna hantera alla aspekter och behov kring sina anställda genom en enda homogen lösning med alla funktioner som kan behövas i arbetet med personal- och lönefrågor. Lösningen har ett fokus på självservice för både anställda och chefer, för effektiva processer, korrekta underlag och tillgång till relevant information för beslutsfattande.

Med hjälp av appar ökar tillgängligheten för hela organisationen och bidrar till att snabba upp processerna ytterligare. Ny funktionalitet utvecklas kontinuerligt, för att möta efterfrågan på nya digitala tjänster och hantera förändringar i regelverk och lagar.

”Vi är väldigt glada över att Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten valt att satsa på Heroma, vår moderna lösning för hantering av HR-frågor. Detta är system som är centrala i myndigheternas verksamhet och som ska leva mycket länge - minst 10 år - och det är viktigt att inte bara de tekniska lösningarna uppfyller alla krav, utan även att de känner sig trygga med att leverantören har ett långsiktigt perspektiv på sitt åtagande. Därför känns det förtroende som myndigheterna visar oss som särskilt hedrande”, säger Pär Fors, chef på CGI i Sverige.

För mer information kontakta:

Robert Almqvist, PR Lead på CGI
robert.almqvist@cgi.com, +46 76 948 02 94
 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 70 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com