Sweden, 6 September 2018
matis

Den globala och digitaliserade marknaden skapar möjligheter och ställer krav på en helt ny nivå. Optimering, automatisering och snabbhet i beslut är inte längre bara en trevlig finess utan en nödvändig del av de verksamhetskritiska processerna. Idag kan man analysera data som man alldeles nyligen inte ens klarade av att lagra och det ändrar spelreglerna på marknaden.

Alla funktioner i ett företag har traditionellt arbetat för att göra sin del av företagets traditionella affärsmodell – sälj fler produkter med en förbättrad marginal – så effektiv som möjligt. Men i takt med att produkter blir generiska har kraven och medlen förändrats; när produkterna blir allt mer lika, blir kundupplevelsen allt viktigare. För att möta denna utmaning blir företag allt mer komplicerade organismer som verkar i ett ekosystem av partners, kunder och konkurrenter.

”För energibranschen är utmaningen större – vi har inte bara ett ansvar att tjäna pengar på en generisk produkt som vi förvisso producerar på olika sätt, vi har också ansvar för att minska och effektivisera användandet av energi och vårt klimatmässiga avtryck för kommande generationer”, säger Mattias Lindvall, chef för området BI och avancerad analys på CGI i Malmö. 

Det växande behovet av avancerad analys

Enligt Mattias Lindvall är avancerad analys i sig är inget nytt, men de senaste åren har den tekniska utvecklingen möjliggjort att samla in, säkra kvalitet, sammanställa och analysera data för beslut på ett sätt vi aldrig kunnat göra tidigare. Genom avancerade funktioner för samverkan kan man sedan sprida denna information så effektivt att den som sitter med kalkylark och telefon är hopplöst efter.

”Behoven växer i takt med att den mänskliga kapaciteten blir begränsande – det är en hygienfaktor att kunna se rapporter över energiproduktion och försäljning från tidigare perioder och kunna svara på frågor om varför det blev så. Enklare beslut går också att automatisera till handling med mjukvarurobotar och varningsklockor som kommuniceras via moderna samverkansplattformar”.

Att kunna förutse framtiden är på väg att bli vardag. Datadriven rullande prognos istället för budget, prediktiv produktionsplanering är möjligt när väderinformation, konjunkturrapporter och annan extern information kan kombineras med den interna.

Nya sanningar i rättan tid

”Avancerad analys hjälper företag att bryta gamla sanningar i tid. Att få reda på att det inte är lönt att lansera den nya kampanjen med Google Adwords kan vara lika viktigt som att välja ett nytt mer lönsamt kundunderlag. Avancerade analys som stöd i kundmötet i realtid för förslag på merförsäljning”.

Ett annat exempel Mattias Lindvall nämner är i engagemanget mot kunden. Det ska både vara trevligt och givande för kunden, men samtidigt helst inte kosta något för leverantören. Genom att kombinera den avancerade analysen med artificiell intelligens och kan man spara mycket stora belopp i kundtjänsten.

”I energibranschen kan CGI genom att utnyttja ny teknik – sensorer, data från produktions- och transmissionsanläggningar, väderinformation kring sol och vind i nära realtid göra mycket för att förutse och optimera energiproduktionen, ett viktigt led i att minska beroendet av fossila bränslen och öka andelen förnybar energi. Många av energikällorna vi vill ha mer av som vind och sol är svåra att förutse med traditionella medel, men med Avancerad Energi Analys kan vi öka förutsägbarheten i leveransen och minska behovet av beredskap just-in-case”.

Med blicken mot en ny beslutshorisont

När man blir bättre på att förutse framtiden kan vi förflytta beslutshorisonten – och genomföra aktiviteter för att undvika till exempel avbrott med preskriptivt underhåll, eller påverka energileverantörens kunder så att de väljer förnyelsebara energislag.

”Det finns ett enormt värde i data, på sikt kommer det att överstiga värdet av varumärket. Sättet att realisera värdet i både aktieägare värde och samhällsnytta är genom avancerad analys. Att med exakthet och självförtroende planera affärsprocesser och investeringar ger medarbetare trygghet och tydlighet på väg mot att förverkliga företagets mål”.

För att dessa mål ska uppfyllas kan vi enligt Mattias Lindvall inte vänta på att beslut baserat på avancerad analys har passerat styrelserummet - då kan möjligheten redan ha gått förlorad. Kunden kan redan ha bytt leverantör eller produktionen stannat.

Avancerad analys på alla nivåer

”Att ta fram modeller som förenklar och förtydligar avancerad analys för att till exempel What If-analyser på alla nivåer i företaget förenklar vardagen för många medarbetare och bygger företagets preskriptiva förmåga”.

En modern lösning som Advanced Energy Analytics knyter ihop det hela – från produktion till ekonomi och rapportering, till avancerad analys med interaktiv samverkan.