Stockholm, Sverige, 18 Juni 2014

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, tecknar nytt avtal med Halmstads kommun om att utveckla och implementera kommungemensamma HR-processer i syfte att skapa ett modernare och mer digitalt arbetssätt för kommunens 7 500 användare. CGI:s HR-system Heroma levereras som molntjänst och i avtalet ingår även drift, underhåll och support under sju år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år. Kontraktets värde uppskattas till 20 miljoner kronor.

Tillsammans med Halmstads kommun har CGI inlett ett förändringsarbete som syftar till att utveckla HR-arbetet och att bli en strategisk HR-partner för verksamheten. Halmstads kommun har valt Heroma som systemstöd för både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet inom bland annat självservice, löneadministration, lönerevision, schemaläggning, rehab, rekrytering och kompetens.

Förstudien har till stor del fokuserat på förändringsledning och att gemensamt ta fram processer som stödjer HR:s nya inriktning. Eftersom samtliga medarbetare i kommunen involveras i den nya HR-strategin har arbetet i hög grad fokuserat på att ta fram en plan som på ett modernt och flexibelt sätt möter medarbetarnas informations- och utbildningsbehov.

- Innan vi gick ut i en upphandling gjorde vi ett grundligt förarbete. Vi kom fram till att vi behövde ett modernare och flexiblare arbetssätt för att stötta kommunens användare. Vi valde CGI som partner och Heroma, då det är ett helintegrerat system för alla HR-frågor och där alla funktioner ingår i en och samma lösning, vilket förenklar användarnas arbetsprocesser, säger Karin Åhström, personalchef på Halmstads kommun.  

- Vi är väldigt glada över att få hjälpa Halmstads kommun att modernisera sin HR-funktion. Heroma förenklar och förbättrar hela spektrat av arbetsuppgifter och processer inom HR vilket stöttar både nuvarande och framtida behov, säger Jörgen Lindeborg, ansvarig för region Syd på CGI i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Lindeborg, ansvarig region Syd, CGI Sverige, tel: 0480-444 018, e-post: jorgen.lindeborg@cgi.com
Karin Åhström, personalchef, Halmstads kommun, tel: 070-624 00 87, e-post: karin.ahstrom@halmstad.se
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 070-969 9767, e-post: alexandra.karnlund@cgi.com 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock som överskrider 19 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.