Göteborg, Sverige, 10 December 2014

 

CGI, Sveriges ledande IT-tjänsteföretag, vinner ramavtalet i fem kategorier i Göteborgs Stads upphandling av IT-konsulttjänster. CGIs lokala närvaro i kombination med globala resurser kommer bidra till utvecklingen av staden, samt de tio kringliggande kommuner som omfattas av avtalet. Avtalet löper på två år, med option på ytterligare två år.

De vunna kategorierna är verksamhetsutveckling, systemutveckling och systemförvaltning, ledning och styrning, infrastruktur och kommunikation, samt informationssäkerhet.

CGI, som har över 35 års erfarenhet av att leverera verksamhetsstödjande lösningar mot offentlig sektor, har samarbetat med Göteborgs Stad i flera år. CGIs lokala närvaro och globala styrka att leverera framåtriktade IT-tjänster och kompetens kommer att hjälpa Göteborgs Stad att ligga i framkant när det gäller att använda IT i sin verksamhet.

– CGIs mål är att som en proaktiv leverantör bidra med Göteborgs stads verksamhetsutveckling och höja servicen gentemot medborgarna genom nya innovativa lösningar. Vi är mycket stolta att få vara med och konkret medverka i utvecklingen av framtidens Göteborg, säger Svante Jacobsson, regionsansvarig Syd, på CGI Sverige.
 

För mer information:
Alexandra Kärnlund, PR- och Kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-post: alexandra.karnlund@cgi.com