Stockholm, Sverige, 20 November 2014

CGI har vunnit Uppsala Kommuns upphandling av ärendehanteringstjänst för Service desk. Avtalet sträcker sig till och med 2016. Lösningen är baserad på Oracles molntjänst Service Cloud, vilken CGI Sverige är först ut med att leverera i Sverige.

Uppsala sökte en lösning som skulle stötta och effektivisera kommunens serviceprocesser inom framförallt IT, ekonomi, HR, lönehantering och kontorsservice. Vidare skulle tjänsten snabbt kunna tas i bruk, och erbjuda ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. CGI har slutit ett BPS (Business Process Services)-avtal med Oracle globalt som ger kunderna möjlighet att prenumerera på olika molntjänster. På så sätt kan man reducera inköpskostnaden för kunden och snabbt påvisa affärsnytta genom korta införandeprojekt.

– Många kommuner ser just nu över sina gränssnitt för kommunikation med medborgarna. Även om den tjänst som vi nu står i begrepp att tillhandahålla Uppsala kommun primärt gäller interna processer, så kommer i förlängningen även servicen mot medborgarna att förbättras med denna typ av Contact Center lösning, säger Fredrik Almén, ansvarig för BPS (Business Process Services) på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig CGI, telefon: 08-671 06 62
E-mail: alexandra.karnlund@cgi.com