Stockholm, 30 Augusti 2017

IT-tjänsteföretaget CGI och industrikoncernen Valmet har skrivit avtal om outsourcing av IT. Avtalet gäller alla Valmets kontor i över 30 länder och är värt cirka 38 miljoner EUR.

Enligt outsourcing-avtalet ska CGI förse Valmet med hybrida moln-baserade IT-infrastrukturtjänster, automatiserade digitala slutanvändar- och supporttjänster, samt de flesta server- och arbetsplatstjänsterna. på Valmet. Cirka 60 IT-experter kommer att flytta från Valmet till CGI.

”Digitaliseringen öppnar kontinuerligt upp nya möjligheter för att hantera grundläggande funktioner på ett mer kostnadseffektivt sätt, samtidigt som affärsverksamheten utvecklas i nya riktningar. Tillsammans med CGI kan vi modernisera vår IT-infrastruktur och dagliga verktyg, frigöra kapital för nyutveckling och säkerställa support från de bästa experterna under de kommande åren”, säger Janne Puustinen, Vice President, Information Technology, på Valmet Corporation när han förklarar bakgrunden till outsourcingen.

I fortsättningen kommer CGI att leverera de outsourcade tjänsterna till Valmet genom Unify360, ett tjänstekoncept utvecklat av CGI.

”Unify360 är en plattform med en avancerad verktygslåda för modernisering och utveckling av stora IT-miljöer. Den baseras på olika molnteknologier och automatiseringslösningar i kombination med olika tjänster som vi levererar både lokalt i olika länder, eller globalt”, säger Tapio Volanen, Senior Vice President på CGI i Finland.

CGI har tidigare levererat cybersäkerhetstjänster till Valmet, till exempel har CGI:s Cybersecurity Operations Centre (SOC) övervakat informationssäkerheten i Valmets IT-miljöer, CGI:s experter har stöttat Valmet i hantering av risker och att utveckla den generella cybersäkerhetsnivån. Det nya outsourcingavtalet innebär en betydande utökning av samarbetet mellan CGI and Valmet.

”CGI:s strategi bygger på närheten till kunderna och på vår solida branschexpertis. Vi välkomnar därför med stor glädje de medarbetare som kommer att flytta från över från Valmet till CGI, oavsett om de arbetar i Finland eller på andra Valmet-kontor”, säger Tapio Volanen.

Medarbetarna som idag arbetar i Valmets IT-funktion kommer att flyttas över till CGI med samma arbetsvillkor som de idag har på Valmet, och deras anställningar kommer att fortsätta oavbrutet utan provanställningar. De som flyttas över kommer omedelbart att inkluderas i CGI:s interna karriärvägar och anställningsförmåner, inklusive rätten att delta i CGI:s aktiesparprogram.

”CGI:s företagskultur präglas av entreprenörsanda och samverkan. Därför har alla medarbetare möjlighet att delta i vårt aktiesparprogram. Som en del av programmet dubblerar CGI varje krona som medarbetaren investerar i CGI:s aktier”, säger Tapio Volanen.

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 70 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

För mer information, kontakta:

Robert Almqvist
Director, Marketing and Communications
robert.almqvist@cgi.com
+46 76 948 02 94