Stockholm, 14 Juni 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteleverantör, skriver avtal med Skatteverket om eSignatur, en tjänst för underskrifter av dokument. Avtalet gäller i två år med möjlighet till ytterligare totalt två års förlängning.

Medborgarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och effektivitet, och svenska myndigheter behöver bemöta sina målgruppers ökande behov av lättillgängliga och inkluderande tjänster. I CGI och TNS Sifos nyligen genomförda medborgarundersökning omnämns Skatteverkets e-tjänster som några av de mest populära onlinetjänsterna inom offentlig sektor, framförallt de tjänster som rör deklarationer. CGI levererar sedan tidigare säkerhetslösningen eID till Skatteverket, vilket bland annat används vid inloggning i samband med deklaration via webben.

– Skatteverket är en förebild för många andra myndigheter och ligger i framkant när det gäller att dra nytta av ny teknik för ett effektivisera sin service gentemot medborgarna. Statliga organisationer har allt att vinna på att utveckla sina digitala tjänster. Förutom besparingar i tid, kostnader och miljö, ger det möjlighet till en bättre interaktion med medborgarna. Vi har samarbetat med Skatteverket sedan 1990-talet och jag är stolt över att CGI får vara en del av myndighetens digitala resa genom att bidra med den bakomliggande tekniken, säger Julie Améen, chef för offentlig sektor på CGI Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com