Stockholm, 22 Mars 2016

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Volvo Cars angående en helhetsleverans inom området testtjänster. Genom att kontinuerligt genomföra tester kan Volvo Cars säkerställa en fortsatt hög kvalité, och samtidigt effektivisera sina projekt och reducera kostnader. Testtjänsterna kommer initialt att omfatta bland annat funktionstester, prestandatester, automatiserade tester och säkerhetstester.

 -  Under vårt långa samarbete med Volvo Cars har vi tillsammans utvecklat en testverksamhet i världsklass, som bidrar till att höja kvalitén på all programvara. Dessutom minskar ledtiden för projekt, vilket leder till reducerad time-to-market för nya produkter, samtidigt som kostnaden för utveckling och underhåll av mjukvara minskar, säger Pär Fors, Sverigechef på CGI.

CGI levererar testtjänster i enlighet med en best practice som CGI har globalt inom området för testtjänster, eller ”managed test services”. CGI kan erbjuda kundanpassade leveranser med en kombination av lokal närvaro och tillgång till unik global kompetens. 

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Kärnlund, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, telefon: 08-671 0662, e-mail: alexandra.karnlund@cgi.com 

Om CGI
CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 65 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.