CGIs lösning för digital arkivering av dokument och filer heter eArchive. Det är en flexibel funktionstjänst som ger dig större driftssäkerhet och skalbarhet jämfört med om du själv administrerar din arkivlösning. Dessutom slipper du investera i applikationer, servrar, datahallar, säkerhetslösningar eller drift och support. När du outsourcar din arkivering med eArchive ingår allt, från första dokumentet. eArchive kan integreras med dina affärssystem och befintliga dokumentflöden för automatisk arkivering. Dina dokument lagras med hög säkerhet och tillförlitlighet så länge som det behövs. Du betalar bara för de dokument som arkiveras, under den tid som de arkiveras.