B2B Integration innebär att våra kunder kan föra över filer elektroniskt (EDI) mellan sina egna IT-system och andras. De meddelandeformat som används är standardiserade eller kunddefinierade. Modulen hanterar olika meddelandetyper, såsom t.ex. order, orderbekräftelse och faktura. B2B Integration inkluderar mottagning, behandling och överföring av transaktionsfil och innehåller som standard stöd för ett flertal olika kommunikationsprotokoll. Modulen är en kunddelad miljö, där kunden betalar för införande/konfiguration och sedan utnyttjandet, exempelvis per meddelande eller per kb. Kunden behöver inte investera i hårdvara, teknisk infrastruktur eller licenser, det ingår i modulen. Modulen stödjer som standard konvertering mellan vanliga format för EDI-meddelanden inklusive XML-baserade standarder och som tillval kan även skräddarsydda konverteringar skapas. Modulen kan också användas för ren filförmedling. Kommunikationen kan som tillval ske krypterad och meddelanden kan förses med elektroniska sigill. Som tillval kan mottagna transaktionsfiler lagras i originalmeddelande-format i långtidsarkiv. I modulen finns en kundportal med ett användarvänligt gränssnitt där kunden själv kan spåra och följa meddelanden/dokument.