Många organisationer är idag mer eller mindre missnöjda med effekterna av sin IT-sourcing. Bakgrunden är ofta en komplicerad ansvarsfördelning mellan externa leverantörer och i relation till den egna organisationen, inte sällan orsakad av en historik eller en otydlig skärning av IT-tjänsterna. Ett annat vanligt scenario är att sourcingbeslut, kontrakt och leverantörsval gjorts i ett syfte, exempelvis kraftiga besparingar, som idag står i konflikt med verksamhetens aktuella strategi såsom digitalisering eller expansion.

När såg du senast över din IT-sourcing?

Vi anser att det borde vara en självklarhet att med jämna mellanrum se över sin IT-sourcing för att anpassa strategi, sourcingmodell, kontrakt och leverantörsval till den rådande affärsstrategin och marknadens förutsättningar. Och det finns idag stora möjligheter att öka verkningsgrad och värde från IT-sourcing.

Exempel på där potentialen hos marknaden är stor:

  • En outsourcingmarknad med allt mer branschspecialiserade leverantörer erbjuder en långt bättre förmåga att stödja verksamheten med effektivare processer och verktyg. Tack vare en global marknad bygger deras lösningar på en enorm kollektiv erfarenhet.
  • Stora framsteg görs inom automation. Maskinen som tidigare var ett hjälpmedel är snart en respekterad kollega.
  • Virtualisering och etablering av cloud har möjliggjort leveransmodeller där nästan allt är tillgängligt som en kostnadseffektiv tjänst on-demand.

 

Hur lyckas man med framtidens sourcing?

Ett modernt angreppssätt möjliggör för sourcingkunder att nyttja denna marknadspotential. Vi kallar det framtidens sourcing, där några av huvudkomponenterna baseras på en förflyttning i synsättet på strategi och upphandling.

1. Indela tjänsterna på ett annat sätt

En vertikal skärning per verksamhetsområde medger bättre möjligheter att nyttja leverantörernas kraft, standard och förmåga inom det aktuella verksamhetsområdet. 

2. Förstå drivkrafterna för respektive tjänst och anpassa din leveransmodell

Varje organisation är unik. Därför blir ett viktigt steg att förstå vad som karakteriserar behovet för varje tjänst (standard eller inte) och utifrån det balansera sin leveransmodell (intern/extern) samt göra medvetna leverantörsval.

3. Genomför upphandlingen mer öppet och fråga efter lösning

Kunden bör under upphandlingsprocessen dra nytta av den kollektiva förmågan utifrån den aktuella situationen. Och varför inte sätta dem i samma rum för att arbeta fram en förbättrad tjänst/lösning byggd på fleras erfarenheter? 

4. Fokusera på önskat resultat av outsourcing snarare än hur leveransen genomförs

Detta kräver givetvis en stor portion av tillit, varför det blir extra viktigt att hitta leverantörer som är trovärdiga inom din bransch samt respektive verksamhets- och tjänsteområde. 

5. Säkerställ förändringsbarhet i kontraktet över tid

Det avser såväl målsättningar som tjänsteinnehåll och prisbild utifrån den kontinuerliga effektiviseringen och standardiseringen på marknaden.