Stockholm, Sverige, 1 Augusti 2012

Logica, Sveriges största IT-tjänsteföretag, ingår nu partnerskap med salesforce.com för att möta kundernas ökade behov av att ta steget mot att utnyttja social, mobil och öppen molnteknik för att skapa maximal kundnytta.

Partnerskapet är ett komplement till Logicas erbjudanden Applied Customer Insight och Business Transformation och kommer att göra det enklare att skräddarsy tjänster baserade på salesforce.com:s teknik. Logica kommer att kunna erbjuda sina kunder en komplett bild över potentiella och nuvarande kunder. På så sätt kan företaget ta tillvara på tillväxtmöjligheter, möjligheter till merförsäljning på existerande kunder och också öka kundnöjdhet och lojalitet.

"Vi befinner oss mitt i en social revolution, där antalet användare av sociala nätverk har gått om antalet epostanvändare. En fjärdedel av den tid som vi är uppkopplade tillbringas på sociala nätverk som Facebook. Vårt partnerskap gör det möjligt för våra kunder att erbjuda en personlig kundupplevelse oavsett beröringspunkt, vilket bidrar till att öka intäkter och kundnöjdhet, samt bidra till varumärkesdifferentiering", säger Amanda Mesler, President Business Consulting på Logica.

"Idag måste företagen ändra sitt sätt att samarbeta, kommunicera och dela information med kunder och anställda för att förbli konkurrenskraftiga. Genom att använda salesforce.com:s sociala, mobila och öppna molnteknik kan företag bli bättre på att öka kundnyttan. Vi är glada över att Logica vill vara med och driva på denna förändring", säger Dr. Steve Garnett, EMEA Chairman, salesforce.com.

Partnerskapet bygger på Logicas internationella arbete inom Business Consulting som redan arbetar med kunder som Natixis Global Asset Management, som använder Salesforce för att förbättra både informationsutbytet och samarbetet vilket ger dem helhetsbild av sina kunder. La Mutelle Generale, ett av Frankrikes ledande försäkringsbolag, har förbättrat både resultat och kundtjänst genom att använda Salesforce för att konsolidera och hantera all information kring potentiella kunder och medlemmar på ett samlat ställe.