Vad vi gör

Vi strävar efter strategiska partnerskap med våra kunder, vilket innebär att vi unikt för varje kund stakar ut målbilden och hur vägen dit ska se ut. Vi bidrar med vår kompetens inom strategi, verksamhetsutveckling, arkitektur och teknikutveckling.

En dataplattform är ett samlingsbegrepp som innefattar den gemensamma plats där data lagras, de kopplingar man har till olika källsystem samt de transformeringar och beräkningar som görs för att slutanvändarna lätt ska kunna dra ut insikter ur data.

Vi arbetar primärt i leveranser där vi ansvarar för hela flödet från krav till produktion där utveckling och drift samarbetar under gemensamma principer, så kallat "DevOps", för mest effektiv ”time to market” och engagemang. Vi har stort fokus på personlig utveckling, både teknisk kompetens och som individer, och vi har tillgång till en global kompetenspool vilket gör att vi har snabbt ökar vårt lärande med stora framtidsutsikter.

Vår expertis

Vi bygger vår expertis inom följande områden:

  • Master data management (MDM) syftar till att säkra datakvalitet, datakatalogisering och ägandeskap för data. Här jobbar vi huvudsakligen med Informaticas olika produkter.

  • Data engineering är konsten att ta ut data ur källsystemen, se till att dessa lagras och transformeras samt att data tillgängliggörs till olika användningsområden. Lagringen görs i en data lake och/eller i ett data warehouse. Vi jobbar primärt med Microsoft Azure och Microsoft SQL Server och på senare tid även med Snowflake.

  • Data insights handlar om att skapa insikter ur data genom att visualisera data i ett BI-verktyg. Vi är starkast på Power BI men är även duktiga på Qlik och Cognos.

Man i keps som sitter vid en bärbar dator.

 

Vill du bli en i teamet?

Vi söker ständigt efter nya kollegor som antingen redan är duktiga på något av våra expertområden eller som är i startgroparna av sin karriär och vill in på den här banan. Hör av dig till någon av konsultcheferna om du vill veta mer om vad ett jobb hos oss innebär!

Hitta din nästa karriärutmaning

Aktieprogram och delägarskap

Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 4000 kr.

Föräldralön

Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.

Interna karriärvägar och kompetensutveckling

Din karriär och personliga utveckling bygger du tillsammans med våra engagerade ledare.

Pensionslösningar

Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.

Personalbil

Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Trygg anställning

På CGI anställs du med kollektivavtal och försäkringar.

Work-life balance

Flexibla arbetstider och möjlighet att välja varifrån du vill arbeta ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete.