Covid-19 påverkar vårt samhälle i grunden. När sjukdomen rasar över världen och hela länder barrikaderar sig, är det lätt att glömma att det för de flesta inte är något annat än en influensa som kommer och går. Men för andra kan Covid-19 vara förödande.

John Karnblad President CGI Scandinavia
John Karnblad

CGI följer noga situationen både lokalt och globalt för att på bästa sätt hålla våra medarbetare, underleverantörer, partners och kunder friska, och för att minimera störningar i våra leveranser.

Våra planer för krisberedskap är något som vi alltid håller uppdaterade och regelbundet testar. CGI:s skandinaviska krishanteringsteam påbörjade processen kring Covid-19 i januari. Vi införde bland annat strikta riktlinjer för karantänvistelse för att skydda våra anställda och våra uppdragskritiska processer och funktioner. Vi strävar efter att göra allt vi kan för att säkerställa att våra kundengagemang fortsätter att fungera smidigt oavsett hur utvecklingen fortsätter.

Minimera risken för smitta

Förutom karantänpolicyn arbetar vi för att minska de sociala interaktioner i företaget. Vi har gått över från fysiska till virtuella möten för att minska risken för att anställda som arbetar i samma funktioner påverkas samtidigt. För dem som inte kan arbeta på distans har vi implementerat policyer för att minimera risken för spridning av Covid-19 på arbetsplatsen.

Idag arbetar alla medarbetare som kan göra det hemifrån och använder våra verktyg för distansarbete inklusive videomöten för att hålla produktiviteten igång trots de nya, och för en del, ovanliga arbetsvillkoren. På vissa sätt inspirerar till och med det rådande läget oss att vidareutveckla våra metoder och processer för att bli ännu effektivare. Så när förhållandena återgår till det mer normala, kommer vi att ha lärt oss och utvecklats av de utmaningar vi har fått ställas inför.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du är kund och behöver veta mer om de policyer och processer vi har implementerat och vad vi kan göra för din verksamhet.

John Karnblad, SVP, CGI Scandinavia