Det finns många fördelar med att arbeta flexibelt till exempel jobba hemifrån eller på favoritcafét. Tekniken och verktygen för att kunna göra det finns redan med uppkopplade och bärbara enheter. Arbetet är inte längre låst till kontoret med en klumpig dator och fasta arbetstider. Men hur påverkar möjligheterna till nya arbetssätt företagskulturen? Hur påverkar det produktiviteten, de anställda och kommunikationen?

Det finns en rad studier om hur flexibla arbetsplatser fungerar i praktiken och det kommer inte som någon stor överraskning att det finns både för- och nackdelar. Den flexibla arbetsplatsen, och här avses möjligheten att välja var man vill arbeta: hemma, på kontoret eller på ett café, är på stark frammarsch i de flesta branscher. I och med digitaliseringen blir det bara lättare och lättare för anställda att jobba där de känner sig som mest produktiva.

Stort intresse för flexibelt arbete och jobb hemifrån bland unga

Adam Henderson arbetar på Millennial Mindset, ett företag som hjälper företag rekrytera unga talanger, som gjort en undersökning kring ungas attityd till flexibelt arbete. Hela 92 procent uppgav att de ville ha möjlighet att jobba hemifrån, 66 procent sa att de skulle föredra att jobba mer på kontoret än hemma, ingen av de tillfrågade ville jobba uteslutande hemifrån.

En annan studie som stödjer tesen att möjligheten till flexibelt arbete är viktigt vid rekrytering kommer från Society for Human Resource Management (pdf). Att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter anses i studien vara det mest effektiva sättet att locka till sig och behålla anställda.

Slutsatsen är att företag kan stärka sitt Employer Brand genom att skapa en arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att arbeta flexibelt och därigenom blir det lättare att rekrytera rätt talanger.

Myten om minskad produktivitet

Medarbetare som arbetar hemifrån ofta är lika produktiva som sina kollegor på kontoret och ofta mer nöjda.

Det amerikanska bolaget Porch, en portal för hantverkare och byggentreprenörer, har tittat på vilka som är de största distraktionerna när man jobbar hemma. Föga förvånande svarade 76 procent att de tittat på TV och 44 procent erkände att de ibland passat på att ta en dusch under arbetstid. I samma studie tittade de på effektiviteten och fann att det var liten till ingen skillnad mellan de som ibland jobbade hemma och de som bara jobbade på kontoret, sett till arbetade timmar. Så till stor del handlar det om att företagsledningen behöver släppa på tyglarna och på riktigt och ha förtroende för att medarbetarna faktiskt jobbar när de är hemma.

"Våra resultat tyder på att medarbetare som arbetar hemifrån ofta är lika produktiva som sina kollegor på kontoret och ofta mer nöjda i flera aspekter av sitt yrkesliv än de som jobbar uteslutande på kontoret", skriver Porch i sin rapport.


Har ni en strategi för hur er digitala arbetsmiljö förstärker engagemanget på arbetsplatsen? Boka ett möte med oss och ta nästa steg mot en digital arbetsplats med starkt stöd för modern internkommunikation. Läs mer om den digitala arbetsplatsen.


Hur påverkar flexibilitet själva företagskulturen?

Två personer sitter bredvid varandra vid en laptop på ett arbetsbord i trä med kaktus och färskplockade blommor i vas på hemmakontoret

Med flexibelt arbete finns det en risk att rutinerna som finns på kontoret inte följer med hem i någon större utsträckning, vilket i och för sig är lite av poängen. Det finns en fara i att information som sprids informellt vid kaffebryggare och spontana möten inte når alla i organisationen. Av de svarande i Porch undersökningen som arbetade uteslutande från hemmet uppgav 35 procent att avsaknaden av gemenskap med kollegerna var den största nackdelen, men endast 22 procent hade problem att kommunicera effektivt. Vilket är en fingervisning om hur bra de digitala arbetsverktygen har blivit, men också om hur viktiga de är för att öka känslan av samhörighet och för att underlätta kommunikation och samarbete.

Rätt verktyg och rutiner för dem som vill jobba hemifrån

De flesta vill inte bara ha möjligheten att arbeta hemma, de vill också kommunicera i sin professionella roll som de gör som privatperson. Det kommer ständigt nya kommunikationslösningar för privatmarknaden och de plockas snabbt upp och används flitigt ibland även på arbetsplatserna. Frustrationen över att använda gamla verktyg och förlegade rutiner lockar medarbetarna att hitta egna lösningar för att kommunicera med varandra. I denna skuggvärld finns det stor risk att informella grupper inte nås av företagets information. Det krävs moderna verktyg som kan anpassa sig efter individuella önskemål och behov, allt från chatt och videomöten till rutiner för hur dokument delas i arbetsgruppen.

Lena Lid Falkman, forskare på Handels i Stockholm och Tomas Lid Falkman författare till boken Virtuella möten, blir intervjuade i en artikel i tidningen Chef, och de menar att nyckeln till lyckad kommunikation i ett utspritt team är regelbundna möten.

"Även om det inte är något som behöver avhandlas ska man i alla fall koppla upp och kolla läget", föreslår Lena.

En sak är i alla fall säkert. En stor vinst som många ser med att jobba flexibelt är att mindre tid spenderas i snöblandat regn för att vänta in en knökfull buss fylld av hostande och snorande medpendlare.