Många företag använder machine learning för att optimera det digitala kundmötet och för att skapa bättre affärer. Men potentialen för nya användningsområden är fortfarande stor och när ledarna ser över lösningar för artificiell intelligens kämpar många med att tillämpa en enklare datastruktur. Här förklarar vi hur två framgångsrika svenska bolag arbetar med data.

Schibsted förvandlar data till en konkurrensfördel

”The old newspaper had classified advertising and news. We split apart for a long time. And now we’re seeing that Blocket and Aftonbladet together are a much stronger force for good to deliver great products and services. Put simply, Aftonbladet needs the data from Blocket, and vice versa” - Frode Eilertsen, Schibsted et SIME.

Schibsted är en ledande aktör inom mediebranschen i både Sverige och Norge. Till skillnad från många andra mediebolag valde Schibsted tidigt att omfamna den digitala utvecklingen. Med en aggressiv affärsstrategi har de investerat i digitala verksamheter på samtliga kontinenter och idag kommer en majoritet av intäkterna från den online-baserade verksamheten. Man valde också att arbeta koordinerat med nyheter och rubrikannonsering för att skapa nya typer av kundvärde.

Istället för att strida mot Googles annonsnätverk när viktiga reklamintäkter reducerades, utvecklade man egen lösning. Och ägarskapet av olika typer av online-plattformar innebär tillgång till en massiv mängd data som de påstår utgör en seriös konkurrensfördel till aktörer som just Google.

För att omvandla de insamlade data till affärer har man bland annat använt sig av machine learning. Den stora mängden ostrukturerade data fördelade inom olika affärsområden kräver en lösning som strukturerar informationen på ett logiskt sätt. Exempel som automatisk bildigenkänning gör att stora flöden av data kan automatiseras. Smarta algoritmer gör att funktionerna kontinuerligt utvecklas samtidigt som arbetsbördan inom organisationen minskar.

Det moderna kommunikationsverktyget

Det svenska startupföretaget Haaartland har bara varit verksamt sedan 2014, men har redan lyckats att få in investeringar. Genom att kombinera relevant information med machine learning har man skapat en programvara som sköter marknadskommunikationen på ett smartare sätt.

Att arbeta med digital kommunikation är inte enkelt. Många initiativ misslyckas då kopplingen till verkligheten har varit för svag. Ett flertal startar men väldigt få lyckas komma i mål. Våra undersökningar visar att innovation värderas högst i de digitala satsningarna. Men bara drygt hälften av de undersökta företagen uppger att de faktiskt arbetar med innovation.


Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin marknadsföring

Läs mer om vårt erbjudande inom CRM och Marketing Automation


Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin marknadsföring

Haaartlands programvara filtrerar relevant information och låter en bakomliggande AI-motor förbättra hanteringen. För företagen innebär detta att en stor del av arbetstiden istället kan användas till annat alternativt kostnadsbesparingar genom minskad personal. Samtidigt utvecklar programvaran sig själv till att blir mer träffsäker.

Liknande lösningar finns redan bland företag inom sociala medier-marknadsföring såsom Hootsuite och utvecklas flitigt av andra aktörer. Samtidigt kommer krav från EU–håll att företagens kommunikation måste ha ett tydligt syfte. Maximal spridning är inte längre en hållbar strategi och inom affärsområden som marketing automation är utmaningarna stora. Smartare lösningar som hjälper företagen i deras kommunikativa satsningar blir allt viktigare.