Primary tabs

From this author

Att välja dimensionsstruktur för finansiell uppföljning

11 September 2019 En implementation av ett affärssystem medför en sällsynt möjlighet att se över hur man väljer att göra ekonomisk uppföljning av verksamheten. En ny implementation ger dig chansen att utifrån ett blankt papper sätta ramen innan systemet fylls med affärsdata. Varför väljer man överhuvudtaget att ...