Amr Cherif

Amr Cherif

Director Consulting Expert

För många verksamheter ligger inte den största utmaningen med att införa ökad digitalisering eller genomföra en digital transformation i tekniken – utan i organisationen.

När vi på CGI släppte vår årliga undersökning VoC framkom att skandinaviska verksamheter har oväntat stora utmaningar med samarbete, såväl internt som externt. På frågan om vilka de största hindren för att uppnå verksamhetens mål var, rankades samarbete internt och externt 2,5 på en tiogradig skala där 1 är störst påverkan, av skandinaviska verksamheter. Det skiljer sig markant från resten av världen.

Samarbete som ett hinder för att uppnå målen har också ökat från föregående år, då internt samarbete rankades som det fjärde största hindret, medan externt samarbete inte var med bland de fem främsta utmaningarna.

Organisation, nyckeln till digitalisering

Det här kan få stora konsekvenser för tillverkningsindustrin där en ökad digitalisering är i full gång. Om du digitaliserar en process eller implementerar ett IT-stöd för din verksamhet, utan att göra några organisatoriska förändringar, så får du en digital klon av det du redan gör. Det kan givetvis ha positiva effekter som ökad effektivitet, automatisering av repetitiva uppgifter eller mer korrekt hantering. Men, de stora vinsterna får du om du också kan börja arbeta på ett nytt sätt. Då behöver ofta processer, rutiner och även hur ni organiserar verksamheten ses över. Det kan vara svårt och tidskrävande samtidigt som det också kan möta internt motstånd från verksamheten, men är ofta en nyckelfaktor för att lyckas med digitaliseringen.

Från process- till datafokus

Mitt expertområde är ERP-system och jag leder flera team som jobbar med att anpassa, implementera och optimera ERP-system för verksamheter inom en rad områden. Här stöter vi ofta på dilemmat med teknik och organisation. Idag ligger faktiskt affärssystemen ett steg före många verksamheters organisation.

Äldre tiders ERP-system hade ett tydligt processfokus och var uppbyggda kring tydliga rutiner och flöden. ERP-systemen skulle digitalt hantera och stötta de processer som tidigare sköttes manuellt. Det var bra och väldigt effektivt. För denna typ av system var data en bi-produkt som bäst, och en restprodukt i många fall.

Idag har fokus ändrats för att istället sätta datat i centrum. Det gäller både för verksamheters digitala transformation och för många ERP-system. Systemen är nu uppbyggda utifrån att ge tillgång till rätt data i varje enskilt steg, men också på en övergripande nivå, för att kunna fatta snabbare beslut, hantera en mer föränderlig omvärld och inte minst att vässa sin konkurrenskraft.

När du vill utnyttja din data

Till största delen jobbar vi med Microsofts ERP-system, Dynamics, som redan är uppbyggt kring data. Det är en enorm tillgång för de verksamheter som redan vet att de vill och måste utnyttja sin data. Men, det är också en väldigt bra hjälp för verksamheter som vill, men inte vet hur de ställer om mot att, bli mer datadrivna. Detta är inte minst viktigt för tillverkningsföretag, där det är så otroligt många rörliga delar i processen och där hela verksamheten blir allt mer uppkopplad ner i minsta produktionskomponenten, men där data ännu inte ses som en viktig råvara.

Medan digitaliseringen och automatiseringen av produktionsprocesser fortfarande pågår, finns det nu också ett stort värde av att samtidigt se över den totala värdekedjan för att kunna hantera de allt snabbare förändringarna i omvärlden och i försörjningskedjorna.

Är du mer intresserad eller har du några frågor? Kontakta mig eller läs mer om våra tjänster inom Dynamics 365.

About this author

Amr Cherif

Amr Cherif

Director Consulting Expert

Amr arbetar som Director Consulting Services inom CGI där han leder team med funktionella konsulter och projektledare inom Microsoft Dynamics 365. Parallellt med detta utvecklar Amr CGI:s ställning inom MS Dynamics i den nordiska marknaden.  Amr har en bakgrund som Supply Chain-konsult och har jobbat ...