Amr Cherif

Amr Cherif

Director Consulting Expert

De senaste årens utveckling av handeln har varit minst sagt omtumlande. 2019 stod exempelvis e-handeln för 11 procent av försäljningsandelarna inom detaljhandeln. Pandemin påverkade situationen monumentalt och i mars 2021 hade 71 procent av konsumenterna e-handlat. När siffrorna för samma månad 2022 nu redovisats står det klart att e-handeln inte bara gått tillbaka något utan att genomsnittsköpet också minskat i värde. Nu måste handeln både hitta nya sätt att få konsumenter att komma tillbaka till de fysiska butikerna samtidigt som e-handeln behöver utnyttja den snabba digitala omställningen och dra nytta av den framöver. En förutsättning för båda dessa områden är att bygga en solid digital grund. I det ligger en viss utmaning då detaljhandeln historiskt sett inte varit den bransch som legat i den tekniska framkanten. Samtidigt som en del av branschen, eCommerce, kunnat bygga en helt digital verksamhet från scratch. Men även där finns mycket kvar att göra.

Ta vara på insikter

Många delar inom handeln är tungrodda och dyra, hantera returer, stora säsongsvariationer, lagerhållning och hantering av osålda varor. Dessutom påverkas dynamiken i handeln mycket av mänskligt beteende. Inom e-handel finns det stora möjligheter att samla in data kring detta beteende, vilka varor är vanligast när ett köp inte fullföljs, vilka varor får störst uppmärksamhet men som inte leder till köp, vilka varor över året returneras oftast. Det är otroligt värdefulla insikter.

I en fysisk butik kan även dessa insikter förvärvas, nu av personalen, men också mycket annat, som vilka frågor kunderna ställer, vilka varor kunderna går till först och mycket mer, men denna värdefulla information finns i bästa fall i huvudet på duktig och erfaren personal. Den blir då också svår att kvantifiera över en större kedja eller över tid. För att skapa en effektiv handel, både i butik, online och kanske viktigast i en sömlös omni-kanal som spänner över båda, krävs att all denna information och kunskap samlas in – och görs till data.

Dynamik och dynamit med rätt IT

Jag ansvarar för flera team med expertis och fokus på handeln. Mycket av det vi gör relaterar till att hjälpa verksamheter att bygga en solid digital grund för verksamheten och skapa förutsättningar för att ta hand om och utnyttja data. Vi jobbar då ofta med Microsoft Dynamics och deras modul Retail & eCommerce.

Det är en effektiv och modern ERP-lösning som kan erbjuda en central källa till tillförlitlig information i realtid. Systemet kan också optimera och automatisera en rad rutinmässiga uppgifter, minska administrationen och förenkla hantering av logistik, lager- och leveransprocesser.

Det ger också ett enhetligt data- och rapporteringslager för hela verksamheten. Det gör att det bli enklare att göra analyser och att alla delar av verksamheten har tillgång till samma ”verklighet”, vilket ger en enhetlig bild av situationen. Då kan du få en helhetsbild av verksamheten, vilket gör det enklare och effektivare att skapa en plan för framtiden, indikera var åtgärder ger störst effekt samt ge beslutsfattare och personal inom verksamheten tillgång till data som gör att de bättre och enklare kan göra sitt jobb.

En viktig del är också att optimera kundrelationen digitalt. Med ett centralt och enhetligt system blir det enklare att få tillgång till och förstå hur kunder agerar och var flaskhalsar och kundproblem uppstår. Det gör att verksamheter kan skapa ingående planer och aktiviteter för att stärka kundlojaliteten, öka förståelsen för kunderna och bättre kunna planera för framtiden.

Digital handel på kundernas villkor

Vi på CGI är en av de få IT- och konsultföretagen med erfarenhet, kompetens och expertis över hela det digitala spektrat och med stor erfarenhet av att arbeta med handel. Våra experter hjälper många av världens ledande aktörer inom detalj- och partihandel, eCommerce, logistik och kundrelationer.

Är du mer intresserad eller har du några frågor? Kontakta mig eller läs mer om våra tjänster inom Microsoft Dynamics 365.

About this author

Amr Cherif

Amr Cherif

Director Consulting Expert

Amr arbetar som Director Consulting Services inom CGI där han leder team med funktionella konsulter och projektledare inom Microsoft Dynamics 365. Parallellt med detta utvecklar Amr CGI:s ställning inom MS Dynamics i den nordiska marknaden.  Amr har en bakgrund som Supply Chain-konsult och har jobbat ...