Frederic är Director Expert med bred erfarenhet från bland annat finansbranschen, detaljhandeln samt tillverkningsindustrin. Hans specialområde är att rådge företagsledningar kring styrning av det digitala landskapet och IT-landskapet i en kontext av en allt snabbare utveckling med nya värdestömmar, affärsmodeller och teknologier.