Emma De Mont är Director Consulting Services på CGI. Emma har lång erfarenhet av att leda team och jobba i roller som kund- och leveransansvarig. Hon har jobbat i många olika branscher men alltid med kunden i fokus och med en närhet till resurserna ute i leveranserna. Hon har även mångårig erfarenhet från att leda outsourcing-affärer, globala leveranser, applikationsförvaltning och olika säljinitiativ. Emma har en magisterexamen inom Informatik från Lunds Universitet.