Som aktör inom e-handel måste du agera proaktivt

E-handeln växer i alla produktkategorier till nya, höga nivåer. Samtidigt är det marknadsplatser som tar en allt större del av e-handeln, både inom B2C och B2B. Amazon har etablerat sig i Sverige och kommer över tiden att påverka den svenska digitala handeln.

Som aktör inom e-handel måste du agera proaktivt inför de möjligheter och hot som marknadsplatserna för med sig. Ska man som retailbolag satsa enbart på egna produkter och tjänster i egen säljkanal? Är det bättre att sälja sina produkter på en extern marknadsplats? Eller bör man ta steget och utveckla en egen marknadsplats-lösning?

Marknadsplats som affärsmodell ger dig många möjligheter. Samtidigt är det bara dom framgångsrika satsningarna som når marknaden. För att lyckas krävs en stark vision och strategi, en djup förståelse för marknadsplats som affärsmodell, organisationen, och de processer och tekniska lösningar som finns.

Tillsammans med Mirakl, ett ledande företag med djup erfarenhet från strategisk, operativ och teknisk utveckling av e-handel och marknadsplatser, lyfter vi i detta webbinarium de utmaningar och lösningar som finns.

Vi kommer att utgå ifrån den svenska marknaden och från grunden gå igenom frågor som:

  • Marknadsplats som växande affärsmodell inom e-handeln. Senaste trenderna och goda exempel. Vad betyder Amazons etablering?

  • Hur fungerar en marknadsplats? Vilka funktioner måste du bygga? Vilka är framgångsfaktorerna?

  • Konkreta affärsmöjligheter och business case inom B2C och B2B

  • Case studies

Presentation av talarna

Anders Hedfalk, Expert på e-handel och marknadsplatser, CGI

Anders är en erfaren managementkonsult och branschexpert med över 20 års erfarenhet från handel och konsumentprodukter. Han har arbetat med de flesta svenska handlare inom till exempel mat, kläder, möbler, apotek, alkoholhaltiga drycker, juveler, sport, fritid, hemelektronik, trädgård, drivmedel, däck och fälg. Anders har specifik och djup erfarenhet från flera framgångsrika utvecklingsprojekt inom e-handel och marknadsplatser i Sverige och internationellt.

Anders Ottosson, B2B solutions expert, Mirakl

Anders är säljchef för Norden på Mirakl och har över 30 års erfarenhet från IT och affärsstödjande system med ledande befattningar inom bland annat Oracle, Workday, ServiceMax och Zuora. Anders har också som affärskonsult ansvarat för installation av ERP-system hos ett flertal nordiska kunder samt själv varit ansvarig för produktionsplanering, logistik och IT på Saab Combitech Electronics.

Sara Lakeh, B2C solutions expert, Mirakl

Sara är Account Manager för Mirakls nordiska säljteam och började på Mirakl 2020 med uppdraget att bygga upp verksamheten i Norden. Dessförinnan hade hon en chefsposition på Zuora, där hon arbetade med att utveckla och leda ett team av affärsutvecklare i Norden, DACH och Benelux-regionen. Sara har erfarenhet av att arbeta med försäljning av programvara och gedigen kunskap inom e-handel, marknadsplatser, Drop-ship och processer som hanterar kundorder till betalning.

Se inspelningen

Webinar on demand