Ta kontroll över din verksamhets ostrukturerade data

Många myndigheter och bolag har i sviterna av GDPR fått ordning på sina strukturerade data, och nu gäller strängare GDPR-regler även för ostrukturerad data som innehåller personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen) har delat ut flera höga böter till verksamheter som inte följt reglerna. En ibland förbisedd del av GDPR är att den inte bara handlar om traditionella databaser utan om alla personuppgifter, även i 'ostrukturerade' datakällor som mejl och dokument. Många är inte medvetna om de skärpta kraven och har heller inte de omfattande resurser som krävs för att få kontroll över sina ostrukturerade data. Men det finns hjälp att få!

I detta webbinarium tar våra experter upp frågan på djupet. Vi går igenom vad som klassas som ostrukturerade data och hur du kan ta kontroll över dem med gedigen kunskap om GDPR-informationssäkerhet och med ett specialutvecklat AI-verktyg för ändamålet.

Agenda för samtalet

  • GDPR andra andningen

  • Ta kontroll över dina personuppgifter

  • Tre steg till kontroll

Presentation av talarna:

Fredrik Uggla Strahl

Fredrik har under sina tre år som konsult främst haft uppdrag inom privacy. Uppdragen har varit inom hälsa- och sjukvårdssektorn och digital media. I sitt nuvarande uppdrag är han produktägare för kundens behandlingsregister. Fredrik är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi och fortsatte sedan sitt lärande inom ramen för det treåriga traineeprogrammet ”CGI Selected”.

Greger Wikstrand

Greger har stor erfarenhet av att projektleda komplexa transformationsprojekt, och är expert på digitalisering inom en rad olika branscher, bland annat offentlig sektor, finansiella tjänster, hälsa och telekom. Det som driver Greger är att hjälpa våra kunder att lösa sina problem med bas i vår IT leverans, med ett angreppssätt som kombinerar ett verksamhetsperspektiv och ett tekniskt perspektiv.

Karl-Oskar Brännström

Karl-Oskar, CEO på Aigine, är utbildad jurist och har över tjugo års erfarenhet som IT-entreprenör inom digitalisering. Han har ansvarat för många verksamhetsövergripande projekt inom både privat och offentlig sektor där dataskydd, förändringsledning och organisationsutveckling varit framgångsfaktorer. Karl-Oskar brinner för att kombinera teknologi, processer och människor för att uppnå hållbar regelefterlevnad och operationell effektivitet.

Webinar on demand

Se inspelningen