I detta panelsamtal granskar vi Sveriges krisberedskap i ljuset av klimatförändringar, förändrat säkerhetsläge och potentiellt NATO-medlemskap. Vi diskuterar de utmaningar som ledare inom vård och omsorg står inför, och hur både civil och militär förmåga bör utvecklas för att möta dessa. Vad innebär en kris, och hur förbereder vi oss bäst för den? Från stora städer till landsbygd, vi samlar experter med insikt och erfarenhet för att optimera våra förberedelser och bygga förtroende för det som redan görs. Bli inspirerad och dra lärdomar med oss!

Medverkande

•    Kristoffer Backlund – Verksamhetschef akutmottagningen Sundsvall
•    Daniel Binsell – Beredskapssamordnare Medelpad/Västernorrland
•    Peter Arnevall – Förbundsdirektör och räddningschef Stor-Stockholm
•    Ellinor Blidegård – Beredskapssamordnare Södersjukhuset, Stockholm