Från och med december har ogifta föräldrar i Göteborg fått det betydligt lättare att fastställa faderskapet till sin nyfödda bebis. När barnets mamma är gift registreras maken som far till barnet med automatik. I annat fall måste faderskapet fastställas av socialtjänsten innan Skatteverket kan registrera relationen.

Anna Ljungberg
Anna Ljungberg

Tidigare har processen inneburit att handlingar skickats med traditionell post, vilket tagit fyra till fem dagar. Nu skickas informationen mellan myndigheterna på ett par sekunder tack vare den molnbaserade mikrotjänst som CGI utvecklat.

Genom en integration kan Skatteverket skicka underrättelsen om ett nyfött barn direkt in i CGI:s vård-och omsorgssystem Treserva. Sedan tar familjerätten vid, fastställer faderskapet och skickar beslutet digitalt tillbaka till Skatteverket. På så sätt kan föräldrarna snabbare få tillgång till generella ersättningar som utbetalas via försäkringskassan, som barnbidrag och föräldrapenning bland annat.

"Inte bara handläggningstiden blir kortare. Den blir också betydligt mer rättssäker när man slipper processen att skicka fysiska brev som kan komma på villovägar", säger Anna Ljungberg, Area Product Owner på CGI.

Tjänsten som CGI byggt upp är ett led i att utveckla nästa generations socialtjänst och där Göteborgs stad är en pilotkommun.