Vad innebär modern kommunikation för millennials, och är det professionellt att använda emojis och GIF:s i internkommunikation? Millennials – som också gå under benämningen Generation Y – är inte blyga för att byta arbetsplats om den inte känns rätt för stunden. Att säkra deras engagemang på jobbet kan därför vara en utmanande uppgift. Modern internkommunikation blir en central del i att vinna deras tillit och lojalitet.

Millennials är vana vid digital kommunikation och kan i stort sett uttrycka sig med bara smileys

År 2020 kommer majoriteten av arbetskraften att bestå av millennials. Begreppet, som också kallas Generation Y/Gen Y, refererar till människor födda mellan 1982-1994, som därmed blivit vuxna under 2000-talet. Det är en generation som blivit vida studerad och uppmärksammad. Millennials är präglade av att ha växt upp med datorer, smartphones och appar. De är vana vid att använda kommunikation, media och teknologi på ett helt annat sätt än tidigare generationer. De har dessutom under sin uppväxt upplevt allt från finanskris, klimatkris till terrorism och politisk osäkerhet.

Framförallt företagen kämpar hårt med hur de ska agera för att lyckas attrahera och engagera denna generation. Och med all rätt: millennials ser det inte som något konstigt att då och då byta organisation - är de inte engagerade på sin arbetsplats har de inte några samvetskval över att byta. Och en modern internkommunikation är en stor del i att säkerställa millennials engagemang på jobbet.

Är emojis okej i internkommunikationen?

Team av både män och kvinnor i olika åldrar sitter vid ett stort bord i en rustik lokal och jobbar tillsammans

Traditionellt har användandet av glada gubbar varit höjden på visuella inslag i internkommunikation, och bara det kan ibland uppfattats som på gränsen till oprofessionellt. Bland många arbetsplatser är internkommunikation under förändring, där en drivande kraft till stor del är millennials intåg. Även om det finns dem som höjer på ögonbrynen och funderar över om dessa nya sätt att kommunicera verkligen är lämpliga på en arbetsplats, så är det absolut inte på grund utav bristande intelligens som Generation Y kommunicerar på det sättet.


Läs mer

Hur du kan digitalisera arbetsplatsen för bättre samarbete, kommunikation och effektivitet


Millennials föredrar, och använder, en avslappnad konversationston

Millennials ser inget egenvärde i den klassiska formella tonen i arbetssammanhang. De använder hellre talspråk även när de skriver oavsett om mottagaren är en högt uppsatt chef eller en vän. De uppskattar och förväntar sig kommunikation med en rolig och engagerande touch. Gen Y använder i hög utsträckning sms som ett snabbt sätt att kommunicera med såväl chefer som kollegor, där tonen ofta är mindre formell än via mer klassiska interna kommunikationskanaler. Som ledare eller kommunikatör bör du därför anta en mer vänskaplig och avslappnad ton i din kommunikation.

Millennials tycker om visuell kommunikation

Millennials använder visuella hjälpmedel som emojis och GIFs för att ge kontext till sina budskap. Dels är de otroligt bra på det: privat kan de konversera med sina vänner i princip helt utan ord(!). Dels finner dem det mer tidseffektivt än att formulera sig uteslutande i text. Är det något Generation Y gillar är det just effektiv digital kommunikation. Genom sin utbredda vana av digitala verktyg förväntar de sig att kommunikation sker snabbt och effektivt. Det är därför hög risk att millennials ute i organisationer upplever kommunikation och legacy-system som tröga och omoderna. Som ledare eller kommunikatör ska du därför inte vara rädd för att uppmuntra och tillåta ökad grad av visuella inslag i internkommunikation, det handlar inte om bristande intelligens eller professionalism utan om effektivitet. På köpet förbättras ofta relationer och teamkänsla.

Delaktighet är nyckeln för modern kommunikation

Flervägskommunikation är en grundpelare i modern kommunikation. Vi har rört oss i en riktning från där intranätet fungerade likt en megafon: centralt styrd information trycktes ut utan möjlighet att svara, reagera eller interagera, till den moderna tidens digitala arbetsplatser som bygger på att innehåll skapas genom delaktighet av alla i organisationen. Delaktighet är A och O när det kommer till engagerade medarbetare, millennials behöver känna att de har möjlighet att bidra med sina åsikter och sin feedback, och att det finns forum där de kan interagera med kollegor och chefer.