Stockholm, Sverige, 20 Februari 2013

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat ett treårigt avtal med ABB gällande implementation och förvaltning av en molntjänst för identitetsstyrning inom Identity & Access Management. Avtalet innebär att ABB:s svenska verksamhet framtidssäkrar processen för att uppfylla de regulatoriska kraven som säkerställer att rätt användare har rätt behörighet till företagets system.

Idag ställs höga krav på säkerhet och regeluppfyllnad mot lagar och förordningar. Det innebär nya utmaningar för kontroll- och rapporteringsmöjligheter av användares tillgång till resurser och information. CGI får nu förtroendet att hantera ABB:s process för så kallat återgodkännande. Det innebär att CGI via en molnbaserad tjänst skapar en process som hjälper ABB:s svenska verksamhet att säkerställa och effektivisera identitetsstyrning genom att regelbundet kontrollera och godkänna användares behörigheter och roller för att garantera att rätt användare har rätt behörighet.

I tjänsten ingår även analys, uppföljning och rapportering för att på ett strukturerat sätt säkerställa att kontrollerna är genomförda, och att alla roller och dess behörighet är uppdaterade i systemen. Det gör att verksamheten kan leverera bättre kvalitet till en lägre kostnad och med en minimerad säkerhetsexponering. Tjänsten säljs som en SaaS och är baserad på CA:s produkt CA GovernanceMinder™.

- Genom att införa en processtyrd hantering säkerställer ABB ett proaktivt och långsiktigt arbetssätt. Valet att outsourca hanteringen av hela processen gör att ABB kan fokusera än mer på sin kärnverksamhet och spara både tid och pengar, säger Anders Chrintz, branschansvarig på CGI i Sverige.

Mer information om Role and Compliance finns här.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Chrintz, Branschansvarig på CGI i Sverige, tel: 08-77 50 172, E-post: anders.chrintz@cgi.com
Anna Carlson, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige, tel: 0733-98 01 19, E-post: anna.carlson@cgi.com

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 71 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur och ett brett sortiment av patenterade lösningar. Sedan förvärvet av Logica har företaget en kombinerad årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock uppskattad till 18,3 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på NYSE (GIB) och TSX (GIB:A) och är inkluderade i FTSE4Good Index. Webb: www.cgi.com.