Stockholm, Sverige, 9 April 2013

CGI, Sveriges största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal med Apoteket AB avseende molnbaserade säkerhetstjänster. Avtalet syftar till att förse Apoteket med nya infrastrukturtjänster inom säkerhetsområdet för att hantera säkerhet och access för användare av Apoteket AB:s olika externa e-tjänster. Avtalet är tecknat för fyra år och tjänsterna kommer successivt att börja användas under 2013.

Leveransen baseras på CGI:s Access Manager tjänst som hanterar både traditionell autentisering och metoder för federering med hjälp av SAML-biljetter. Det är en molntjänst som erbjuder en anpassningsbar ”Single-Sign-On” lösning där betrodda användare får direktaccess till system och applikationer via en stor variation av autentiseringsmetoder så som lösenord/PIN, e-legitimationer, certifikat, säkerhetsdosor och SMS-lösenord.

"Apoteket AB har ett stort antal externa användare, både privatpersoner och användare inom vårdsektorn. En hög grad av säkerhet och flexibilitet i olika nivåer av autentisering är av yttersta vikt för att säkerställa tillgång till alla de olika lösningar som Apoteket tillhandahåller både nu och i framtiden. Efter en grundlig utvärdering har vi nu valt att använda CGI:s Access Manager tjänst för att tillgodose dessa behov", säger Elisabeth Stjernstoft, CIO Apoteket AB.

"Det är mycket glädjande att få förtroendet att leverera vår nya tjänst till Apoteket AB. De har både bredd och djup på sina autentiseringsbehov och ett stort fokus på säkerhetsfrågor inom läkemedelsförsörjningen är av yttersta vikt", säger Jouko Kangas, Client Director på CGI i Sverige.