Den 12 mars 2020 förändrades vardagen för många. Coronapandemin spreds snabbt och myndigheterna i Oslo beslutade att alla skolor och dagis skulle stängas tills vidare. Alla som hade möjlighet att arbeta hemifrån uppmuntrades att göra det, och alla landets lärare skulle nu genomföra undervisning hemifrån med hjälp av digitala verktyg. Nya arbetsprocesser skapades och skolorna var helt beroende av digitala lösningar för uppföljning och samarbete mellan lärare, elev och föräldrar.

Utdanningsetaten i Norge ansvarar för utbildningsverksamheten i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen i Oslo. CGI har under många år varit den främsta leverantören av digitala tjänster till skolorna i Oslo och levererar en alltmer omfattande digital plattform för studenter, lärare och föräldrar.

"Före Covid-19 utbrottet var digital undervisning för många bara att öppna word, powerpoint, excel eller OneNote. Detta förändrades plötsligt när skolorna stängdes och den virtuella inlärningsmiljön blev Teams. Framstegen i användningen av team pekar på en omvandling till online-verktyg och webbläsarbaserad undervisning", säger Henriette Dolven, utbildningschef på Microsoft Norge.

Microsoft Teams har förändrat hur skolorna i Oslo arbetar

För att stärka fokus på digitala arbetsytor i undervisningen implementerades Microsoft Teams för skolorna i Olso hösten 2019. Innan lanseringen utvecklade CGI en lösning som gjorde det enkelt för skolorna att skapa och avsluta team för olika klasser och arbetsgrupper. Denna lösning publicerades i skolans driftsportal, där grupper är både fördefinierade och kan definieras, så att skolan och lärarna har full kontroll över processen. Fram till den 12 mars 2020 hade 1500 olika grupper skapats.

Under dagarna efter utbrottet av Covid-19 exploderade användningen och så många som 10 000 nya team skapades. När all undervisning plötsligt skulle äga rum över digitala kanaler, var det en enorm efterfrågan på lösningen. Genom ett nära samarbete mellan Utdanningsetaten, Microsoft och CGI hanterades utmaningarna fortlöpande så att elever och lärare tog så lite skada som möjligt.

Skolorna i Olso har nu 86 000 aktiva användare i Teams, vilket vittnar om extremt mod bland lärare och elever att kunna genomföra en bra skoldag online.

Diagrammet visar användningen av Teams och Office365 i skolorna i Oslo före och under den tiden all utbildning genomfördes i hemmet.
Diagrammet visar användningen av Teams och Office365 i skolorna i Oslo före och under den tiden all utbildning genomfördes i hemmet.

Lösningen sticker ut genom att lärare själva, eller IKT-chefen på skolan, kan beställa ett team och hela processen med att lägga till klasser automatiseras. Lösningen gör det betydligt enklare att starta från grunden, som de flesta faktiskt måste göra. Det blev mycket viktigt att ha kontroll över att alla team som skapades var färdiga, att kapaciteten i mjukvarulösningen fungerade som den borde och att antalet supportärenden kunde hanteras.

"Microsoft Norge är mycket stolta över samarbetet med skolorna i Oslo och berömmer det arbete CGI har lagt ner för att göra Teams till en framgång för skolorna. CGI har ett nära samarbete med skolorna i Oslo och har erfarna utvecklare som kan realisera de behov som uppstår. Det här är den typ av samarbete vi vill delta i," säger Henriette Dolven, utbildningschef på Microsoft Norge.

För att upprätthålla den positiva utvecklingen med Teams arbetar Utdanningsetaten och CGI nu med att identifiera förslag för att förbättra lösningar och integrationer. Dessa förslag tas sedan vidare med Microsoft till förmån för skolanvändare.