Ordet “budget” lånades till svenskan från engelskan i slutet av 1700-talet. Engelsmännen hade i sin tur lånat det från franskans “bougette”, vilket betyder “liten väska”. Väskan i fråga är den portfölj som finansministern bär den statliga budgeten i när den ska presenteras för omvärlden.

Till vardags är en budget förstås ett ramverk för en ekonomisk planering. Lättanvända
och kostnadseffektiva Raindance Budget & Prognos är den modul inom
CGIs affärssystem Raindance som hanterar själva planeringen av ditt företags eller
din organisations framtid. Modulen låter dig snabbt och enkelt sammanställa såväl
budgetar som prognoser utifrån simuleringar av till exempel omkostnader, kvantiteter,
priser, personal, investeringar och likviditet.

PLANERING OCH SIMULERING

Med Raindance Budget & Prognos planerar du resultatet för nästkommande år
utifrån olika budgetalternativ där intäkter och kostnader manövreras för att åstadkomma
olika effekter. Den fullständiga integrationen med övriga Raindance-moduler
innebär att andelen administration minimeras; ingen dubbellagring av kodplaner
behövs. Budget & Prognos är direktintegrerad med kodplanen och andra tabeller
i Raindance.

Raindance Budget & Prognos låter dig planera den kommande budgeten utifrån
intäkter, volymer, personal, semestrar, löneökningar och så vidare. Eftersom all
information redan finns i systemet är det enkelt att komma igång – föregående
års budgetar och resultat kan dessutom enkelt användas som jämförelsevärden
vid budget- och prognosarbetet. Det elektroniska flödet stödjer en process som
leder till ökad delaktighet i beslutsfattandet: du kan sätta ihop en budget utifrån
föregående års uppgifter och sedan skicka den vidare till din chef, som kan skicka
tillbaka den med kommentarer före godkännandet.

Modulen samlar all information från tidigare år på ett ställe. Modulen integreras
enkelt med såväl andra moduler i Raindance som med olika arbetsflöden eller till
och med Excel. Eftersom alla budgetansvariga arbetar mot en gemensam databas
är all information konsoliderad på företags- eller organisationsnivå: så fort någon
lägger in en ny budget eller prognos kan de övriga medarbetarna få tillgång till den
i mån av behov, utan krångliga uppdateringsprocesser. Även exempelvis en preliminär
budget kan publiceras för att andra ska kunna kommentera och påverka det
slutliga resultatet.

Grafiska överblicksbilder låter dig enkelt se statusen på budgetarbetet. Du ser genast
vilka som ännu inte har börjat, vilka som registrerar budget, vilka som är färdiga
och vilka som har klarmarkerat sin budget.

ANVÄNDARVÄNLIGT OCH FLEXIBELT

För att du enkelt ska kunna se vilka värden som ändrats men ännu inte sparats
så färgmarkeras alla förändringar i Raindance Budget & Prognos. Även om du
ännu inte har fullständig information inför budget- och prognosarbetet går det
att lägga till neutrala rader för budgeterade anläggningar som ännu inte köpts in,
eller planerade nyanställningar.
Värdefälten kan beräknas och simuleras för såväl utfall som antal. Även vid simuleringar
kan du kontrollera fördelning av summor och utföra procentberäkningar. Allt
går vid behov att ångra så många led bakåt du vill. Liksom de övriga användarvänliga
modulerna i systemet är Raindance Budget & Prognos helt anpassningsbart
efter just dina behov – du bestämmer vilka rader, sidor, arbetsflöden och värden
du vill behandla från en övergripande nivå ner till detaljnivå. Eftersom alla användare
arbetar med samma verktyg och mot samma databas bibehåller du alltid en aktuell
överblick över budget och prognos.

VILL DU VETA MER?

Skicka gärna ett e-brev till raindance@cgi.com eller ring 08-670 20 00.