IAM Access Manager är en flexibel tjänst som både hanterar traditionell autentisering samt banbrytande metoder med federering som med hjälp av SAML-biljetter tillhandahåller en anpassningsbar SSO lösning där betrodda medarbetare och kunder får direktaccess till system och applikationer.

  • Förenklad identitetshantering över organisationsgränser
  • Skalbar och flexibel lösning som kan kundanpassas
  • Komplett lösning med många autentiseringsmöjligheter
  • Säkerställer skydd mot obehörig åtkomst genom en central tjänst för identitetskontroll
  • Tjänsten förbättras ständigt utifrån senaste utvecklingen när det gäller autentiseringsmetoder… kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet

IAM ACCESS MANAGER FÖRENKLAR AUTENTISERING

IAM Access Manager är en flexibel tjänst som ger stöd för kunder med komplexa applikationsportföljer utan krav på en universell autentiseringsstandard. Den tillåter unika kontospecifikationer och säkerhetskrav samt erbjuder stöd för ett flertal olika autentiseringsmetoder.

AUTENTISERING MED STATISKT ELLER ENGÅNGSLÖSENORD

IAM Access Manager erbjuder tillförlitliga standardprotokoll som stödjer en stor variation av autentiseringsmetoder för att säkerställa slutanvändarens identitet. Exempel på autentiseringsmetoder är statiska lösenord som kan distribueras till slutanvändare via e-post eller SMS, eller engångslösenord där det finns möjligheten att använda dels programvarubaserade (mjukvarudosa), maskinvarubaserade (hårdvarudosa) eller autentisering med SMS-baserade lösenord.