Jag har via mitt arbete på CGI ett engagemang i Digitaliseringskonsulterna – en förening som tagit fram Digitaliseringskonsulternas Färdplan för ett Fossilfritt Sverige (se Fossilfritt Sveriges färdplaner). Det har inneburit att jag dykt ner i andra branschers färdplaner och därigenom vidgat mina perspektiv. Jag har då fått insikten att vi på CGI och våra branschkollegor kan anta en mer framträdande roll i klimatomställningen än vad både vi själva och våra kunder kanske insett.

Att optimera processer, skapa analyser och KPI:er, utveckla mjukvara, driva datacenter, utveckla säkra lösningar och vara resurser i projekt, har av naturliga skäl varit basen i IT-bolagens affärer. Vi har också skolat oss i att ”lyssna på kunden”. Vår självbild är att vi finns där för att hjälpa. I en sådan kontext är det naturligt att våra kunder främst ser oss som en reaktiv resurs, som stärker upp projekt, sköter drift och förvaltning av IT. Jag upplever att detta har förstärkts i och med att fler företag har duktiga digitaliserings- och transformationsansvariga, men också i allt större utsträckning sluter ramavtal med prispressande brokers – något som kan vara en fördel å ena sidan, men som å andra sidan utarmar möjligheten till mer långsiktiga partnerskap i varandras värdeskapande ekosystem.

Förstå mig rätt. IT som optimerande funktion måste fortsätta vara central och är viktig för att våra kunder, de svenska företagen, kan fortsätta vara konkurrenskraftiga. Ibland har dessutom dessa mer förfinande åtgärder varit delar av våra kunders hållbarhetsarbete och vi har kunnat klappa oss på axeln över vårt bidrag till en hållbar värld.

Men när vi kommer till de radikala förändringar som krävs för att möta klimatomställningen vill jag påstå att det behövs ett vidare perspektiv. Det räcker att läsa ett par av de färdplaner som branscherna tagit fram eller att delta på någon av de många konferenser som erbjuds, för att inse att det behövs samarbeten för att uppnå de verkligt stora och nödvändiga effekterna. Ingen bransch klarar målen på egen hand. Alla är beroende av en fullt fungerande och hållbar värdekedja och det duger inte att endast optimera och förfina. Det behövs ett annorlunda tänk, nya affärsmodeller och lösningar som ger en exponentiell utveckling av insatserna. Med exponentiell utveckling, som vi kanske främst känner till genom Moores lag, blir effekten både snabb och kraftfull, vilket är vad som behövs för att klara klimatmålen (lästips är Rebecka Carlssons bok Exponentiell klimatomställning som ni hittar på https://www.rebeckacarlsson.se)

Jag tänkte inte tala om hur bråttom det är och hur viktig omställningen är i den här bloggen. Det finns mängder av bra källor för den som vill ta del av den typen av information, se till exempel IPCC (https://www.ipcc.ch/) COP26 (https://ukcop26.org/) och Fossilfritt Sverige (Start - Fossilfritt Sverige). Jag vill i stället peka på ett antal områden där digitaliseringen kan bidra till att göra skillnad på kanske inte uppenbara sätt (och som alltså inte handlar om teknologi, politiska beslut, snabbare tillståndsprocesser, lagar och så vidare).

Det är fem områden jag vill lyfta fram där vi som IT-företag kan bidra till omställningen genom att vara en nödvändig transformativ och disruptiv kraft:

  • Innovation. Vi är väldigt duktiga på innovation men vi kan förstås bli ännu bättre. Hur en innovationsresa ser ut och hur en innovativ kultur skapas är många gånger viktiga delar av våra uppdrag. Där ser jag en stor potential i att låta traditionella R&D-organisationer, som naturligtvis också är duktiga på innovation, möta oss för att släppa loss mer kraft redan i tidiga skeden.
  • Förändring. Digitalisering och mjukvara har i sig många gånger varit disruptiva till sin natur, kanske främst när det handlat om att ersätta befintliga arbetsuppgifter med digitala. Av den anledningen har vi utvecklat en stark kompetens när det gäller att leda förändring.
  • Samarbeten/ekosystem. Vi har arbetat i de flesta branscher och är vana att sätta oss in de många industriernas utmaningar. Vi har dessutom varit hänvisade till att samarbeta, både med branschkollegor och med olika intressenter, för att lösa de utmaningar vi ställts inför. Många har erfarenhet av Open Source och styrkan i detta.
  • Agilitet. Bolag inom IT och mjukvara har i två decennier arbetat med agila metoder för att styra effektiva team. Ur det har vi lärt oss att göra proof of concept för att testa och misslyckas snabbt. En sådan arbetsmetodik skapar möjlighet att pivotera idéer och ta dem vidare.
  • Digital förmåga. Det kanske onödigt att nämna, men givetvis är vi IT-bolag viktiga ur ett teknologiskt perspektiv för att visa vilka möjligheter som modern teknik kan erbjuda. Men på det området blir vi gärna utmanade att bli ännu bättre. Vilken är vår motsvarighet till det fossilfria stålet?

Det krävs samarbete för att nå klimatmålen och för att säkra upp att Sverige som nation kan gå före och visa vägen till ett hållbart samhälle. Ett sådant samhälle är inte bara klimatneutralt, utan innefattar en välmående industri, låg arbetslöshet, många nya spännande företag och världsledande forskning.

Håller du med? Utmana oss, eller kroka arm med oss. Det behövs - för vår planet!

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.