Jonathan Wessman

Jonathan Wessman

Dynamics 365 Application Consultant

I mitt föregående inlägg om Distributed Order Management (DOM), där jag bland annat beskrev hur DOM kan fungera som en nyckel i ett företags resa mot att skapa en bättre kundupplevelse, beskrevs DOM på en mer övergripande nivå. DOM har diskuterats flitigare de senaste åren och även blivit belyst som en allt mer viktig faktor inom retail för att på ett effektivare och smartare sätt fördela inkommande order. Men fokus ökar dessutom på att belysa betydelsen för B2B-verksamheter och hur de kan dra nytta av en smartare och kostnadseffektiv orderhantering. Utmaningar med minskade marginaler gör att arbetet för att ständigt identifiera kostnadsbesparingar ökar, vilket faller det naturligt att DOM bör få större fokus och bli en naturligt integrerad del i en verksamhet. 

I det här inlägget kommer jag att gå in mer på vilka betydelsefulla nycklar som finns tillgängliga i DOM i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (D365FO) i den nuvarande versionen och den kommande. Hur kan de hjälpa er att skapa en smidigare och effektivare orderhantering, kortare ledtider, snabbare leveranser och nöjdare kunder?

Regler att använda vid uppsättning av Distributed Order Management 

 • Minimilager - vilken mängd av en artikel som ska reserveras till andra ändamål än för att uppfylla order som hanteras via DOM.

 • Tillåt delleveranser per order och/eller orderrad - kan sätta upp regler för om en order eller orderrad får dellevereras.

 • Maximalt antal order per dag, det vill säga en uppsatt kapacitetsgräns för ett lager – anger hur många order en plats kan hantera under en dag. Nås denna gräns kommer inga fler order att tilldelas till denna plats för hantering samma dag.

 • Prioriteringsordning för levererande ort – denna regel gör det möjligt att sätta upp en hierarki med platser och definiera en prioriteringsordning som DOM-motorn utgår ifrån när den beräknar vilken plats som ska leverera en artikel. Om man sätter upp en prioritering på vissa platser men inte anger ett värde på några andra kommer de utan en prioritering att uteslutas vid beräkningen.

 • Uppfyll order från enbart en plats – om man inte önskar att en orderuppfyllnad ska kunna ske ifrån flera olika platser utan endast från en kan man aktivera denna regel.

 • Regel för längsta avstånd – här kan man sätta upp hur långt bort en levererande plats får finnas från leveransadressen för att DOM-motorn ska ta hänsyn till den, vilket kräver att man sätter upp olika zoner dit du kopplar de olika platserna till. Här använder D365FO sig av BingMaps för att beräkna avstånden.

 • Offline platser – Om DOM-motorn inte ska ta med en butik eller ett lager i beräkningen är det möjligt att sätta den som offline och exkludera den platsen.

Nya regler i april-releasen av Dynamics 365 for Finance and Operations

 • Tillåt eller hindra delleveranser inom specifika artikelkategorier – här får vi nu möjligheten att sätta upp specifika inställningar för specifika artikelkategorier. Vi kan exempelvis ha en övergripande regel för att tillåta delleveranser, men att vi sedan inte tillåter delleveranser för vissa specifika artikelkategorier eller artiklar.

 • Fördela belastningen lika över flera lager trots ej uppnådd maximal kapacitet– detta syftar till att fördela ut belastningen även om vi inte når en plats belastningsgräns. Denna regel kommer till användning för att inte belastningen ska bli skev hos de olika platserna, med en plats som har en belastning på 80% och nästkommande lager i prioriteringsordningen som har en belastning på 40%.

 • Kundpreferenser, t.ex. önskat leveransdatum och tid eller endast en leverans – aktivera denna regel för att DOM-motorn ska ta hänsyn till kunders önskemål om t.ex. endast en leverans per order eller leverans specifika dagar, t.ex. tisdagar och torsdagar. Det är mer vanligt att denna regel används inom B2B.

 • Kundprioritet – vid bearbetning av inkommande order kommer order där kunden har en prioritet angiven på sig att bearbetas och hanteras före de andra orderna. Är det flera order som inkommer och där kunderna har samma prioritet kommer de hädanefter att hanteras utifrån de andra reglerna som finns uppsatta i DOM-motorn.

 • Övriga kostnader vid beräkning av plats för leverans – vid beräkning av vilken plats som är mest optimal att skicka en leverans ifrån är det många kostnadsfaktorer som bör beaktas, t.ex. fraktkostnader, hanteringskostnader och förpackningskostnader. Dessa är inte nödvändigtvis förknippade med avståndet till kunden utan andra korrelationer kan finnas som man behöver ta höjd för. Inom B2C är oftast leveransmetoden känd vid orderns ankomst, vilket gör det enklare att beräkna kostnaden utifrån det, men i B2B fallen är det istället leveransdatumet till kunden som är en drivande variabel i kostnadsberäkningen. För att kunna beräkna den mest optimala platsen att leverera ifrån kan företag därför lägga in olika kostnadsfaktorer som DOM-motorn tar med i beräkningen innan den föreslår plats varifrån leveransen ska ske.

 • Försäljnings- och lageromsättningshastighet per butik – det förekommer givetvis att en artikel säljer bättre i en butik än i en annan och har en butik en hög omsättning av en artikel önskar man troligtvis inte att man plockar från den butikens lager. Det är därför möjligt att ställa in en regel att prioritera butiker eller lager med en lägre omsättningshastighet.

 • Kontroll mot standardsortiment – eftersom man vill kunna erbjuda möjligheten att returnera en artikel till en annan butik än där den inhandlats innebär det att butiker kan få in en artikel de annars inte har i sitt standardsortiment. Om man aktiverar denna regel tar DOM-motorn höjd för om den önskade artikeln finns i en butik som inte har den i sitt standardsortiment och prioriterar därför upp den butiken i sin beräkning och den regeln överstyr därmed uppsatta minimilagernivåer för den artikeln. 

 • Orderkonsolidering i ett lager innan leverans till kund – om en order innehåller flera artiklar och skickas från flera platser, men att de interna transportkostnaderna är mindre för att leverera de till en plats och sedan skicka dem samlade, än att skicka dem var för sig direkt till kunden, kan denna regel användas. Den identifierar således en plats där delleveranserna konsolideras innan leverans sker till kunden.

Kategorisera lager inom olika zoner

Om man inte önskar att order skickas för långa vägar är det möjligt att sätta upp olika leveranszoner, det vill säga att man kategoriserar olika butiker och lager inom zoner. När en order kommer till en leveransplats inom en zon tar DOM-motorn först höjd för de butiker och lager inom samma zon, men kan inte ordern uppfyllas enligt önskemål inom samma zon tittar den vidare i nästliggande zon för att se om ordern kan uppfyllas därifrån.

About this author

Jonathan Wessman

Jonathan Wessman

Dynamics 365 Application Consultant

Jonathan är senior konsult på CGI och jobbar som applikationskonsult, Dynamics 365. Vill du veta mer? Välkommen att besöka vår hemsida Dynamics 365 – affärssystem som optimerar din affär .