Jonathan Wessman

Jonathan Wessman

Dynamics 365 Application Consultant

Föreställ dig följande scenario. Du är på jakt efter ett par nya löparskor och googlar därför upp en lämplig webbsida och hittar till slut ett par du fastnar för. Därefter använder du eventuellt någon av de prisjämförelsesajter som finns. Men är priset verkligen allt när du ska inhandla dina nya skor? Vilken betydelse har andra faktorer som till exempel leveranstid och returorderhantering för dig som privatperson?

I Euromonitors undersökning om konsumenttrender (gjord för DHL och benämns i deras studie Shortening the Last mile) fick de tillfrågade svara på vad som bidrog till ökade inköpsvanor online varpå konsumenterna identifierade följande faktorer:

  • Bättre pris
  • Tidseffektivt
  • Möjlighet att beställa när och var man önskar
  • Gratis frakt

Ovan faktorer ställer oerhörda krav på återförsäljare och påverkar givetvis marginalerna. Jag kan ställa mig bakom alla fyra faktorer ovanför och av egen erfarenhet vet jag att tålamodet inte alltid är det bästa när jag väl hittat vad jag vill ha. Jag vill gärna ha min beställning omgående, men också när det passar mig istället för att behöva anpassa mig efter transportörens tider. ”I want it when I want it” som DHL benämner den nya trenden hos urbana kunder i sin studie. Om vi istället vänder oss mot B2B kan variabeln leveranstid givetvis vara en betydande faktor för det köpande företaget. Ovan beskrivna scenario och faktorer ställer således stora krav på en återförsäljares logistikprocesser.

Hur ser det då ut från återförsäljarens sida? Att kunna erbjuda en flexibel, snabb och gratis leverans innebär att den både behöver vara kostnadseffektiv och smidig, vilket ställer stora krav på ett företags leveranskedja samtidigt som det finns många fallgropar som kan ge ökade kostnader och således påverka marginalen. Ett verktyg för att bemästra den utmaningen i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations (hädanefter nämnd som D365FO) är Distributed order management (DOM), eller som den svenska översättningen säger, fördelad orderhantering.

Styrkan med DOM i ett allt mer påfrestat order- och logistikflöde

DOM innebär kortfattat i D365FO att en ännu ej hanterad försäljningsorder automatiskt bearbetas med förbestämda parametrar för att bestämma hur och varifrån den ska levereras till kunden. Om man inte använder DOM och dessutom har mer än ett lager skulle första steget vara att se över sitt lagersaldo på de olika lagren samt se vilket lager som ligger bäst placerat geografiskt i förhållande dit ordern ska levereras (vilket DOM i D365FO använder sig av Bing Maps för att beräkna). Lägg där till andra parametrar som till exempel ordermängd, försäljningsorder från olika källor (CRM, webbshop, EDI-order, punchout-lösningar), belastningsgrad på ett lager eller om flera order inkommit samtidigt och en kund har högre prioritering än de andra. Vi märker snabbt att denna hantering kan bli en tidskrävande process och risken finns att det blir en tydlig flaskhals, vilket gör behovet för DOM ännu större.

En ännu ej hanterad order automatiskt bearbetas automatiskt med förutbestämda parametrar för att bestämma hur och varifrån produkten ska levereras till kunden.

 

En förbättrad kundupplevelse

Ett stort steg i att förbättra kundupplevelsen är att kunna erbjuda korta leveranstider och helst när det passar kunderna bäst, vilket ställer oerhörda krav på ett företags logistikprocesser. En av de förutspådda trenderna inom retail för 2019 enligt både DHLs studie och ConnectPOS är att antalet lager kommer utökas, med att fler mindre lager kommer etableras i storstäder för att kunna erbjuda snabbare leveranser. Här ser vi att DOM i D365FO kan bli en nyckelfaktor i arbetet med att hantera en ökad ordermängd och fördela ut order till rätt lager baserat på kundens geografiska placering, lagersaldonivåer och belastningsnivå per lager. I det arbetet har realtidsdata en stor betydelse för att kunna ta rätt beslut. Lägg där till Last Mile begreppet som det talas mycket om, där den sista milen blir allt viktigare i ett företags logistikkedja och påverkan på kostnader och belastning. Att snabbt hantera en större mängd försäljningsorder och utse vilket/vilka lager som ska tilldelas dem blir en nyckelfaktor i att hålla nere leveranstiderna och således indirekt påverka kundupplevelsen.

DOM är ett begrepp som diskuterats mer och mer de senaste åren och i takt med ökade och förändrade krav från konsumenter och högre konkurrens bland återförsäljare är det inte förvånande. Det får dessutom en större betydelse i företagens kamp om kunder och bibehållna marginaler. Jag kommer i nästkommande inlägg gå in mer på djupet i de utmaningar som finns i olika logistikkedjor, hur DOM kan understödja er i dessa scenarier samt titta närmare och visa er exempel på hur konfigurationen kan se ut i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Vill ni läsa mer om Last mile kan jag tipsa om DHL:s studie Shortening the Last Mile: Winning Logistics Strategies in the Race to Urban Consumer.

About this author

Jonathan Wessman

Jonathan Wessman

Dynamics 365 Application Consultant

Jonathan är senior konsult på CGI och jobbar som applikationskonsult, Dynamics 365. Vill du veta mer? Välkommen att besöka vår hemsida Dynamics 365 – affärssystem som optimerar din affär .