Det har gått fort för världens företag och organisationer att anamma molnet. Visst, det finns fortfarande många som inte har tagit steget än. Bland retailers var det så sent som häromåret 80% som inte hade något moln än. Men av de som hade provat skulle 80% flytta över ännu mer till molnet.

Det var inte så länge sedan som många tvekade att använda molnet för att man upplevde att det egna datacentret var mycket säkrare. Efter WannaCry och många andra liknande incidenter tror jag inte längre att någon är fullständigt övertygad av det argumentet. Vi har insett att säkerheten inte handlar om i vilket rum datorn är placerad. Nu vet de flesta av oss att det är viktigt att hålla alla system uppdaterade, att använda kryptering och att arbeta på rätt sätt. Det räcker inte längre med skalskydd. IT-systemen måste skyddas på djupet.

Skulle vi inte kunna lägga allt i molnet då? Mja, ibland behöver man ha beräkningskraft när där beräkningarna ska användas (edge computing). Med frammarschen av IoT (Internet of Things) blir det viktigare än någonsin att det finns datorkraft både perifert där mätvärden ska samlas in och utrustning ska styras, såväl som centralt, där det går att bygga upp riktigt kraftig analyskapacitet för statistisk analys i realtid (big data).

Utmaningen är att få allting att fungera tillsammans på ett smidigt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Det är här hybridmolnet kommer in. Det är ett sätt att arbeta, med gediget stöd av processer, metoder och avancerade verktyg, som gör att rätt “last” hamnar där den ska, när den ska det. Det blir enkelt och smidigt att växa vid hög belastning och krympa igen när stormen är över. Allt hänger ihop och allt har en hög och enhetlig säkerhetsnivå. Med hybridmolnet är det möjligt att förena det bästa av två världar.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.