Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

2024-03-08

Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2024

2024-02-23

Cyberförsvarsdagen arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tillsammans med FRA, MSB och Försvarsmakten. Efter att ha närvarat vid årets upplaga av Cyberförsvarsdagen så har jag dragit några slutsatser. Hotbilden har...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2022

2022-09-19

Jag närvarade vid Cyberförsvarsdagen den 13 september anordnad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Det var idel eminenta föredragshållare såsom Generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Identity and Access Management (IAM)

2022-06-25

Identitets- och behörighetshantering, eller Identity & Access Management (IAM), är ett system för att hantera och styra digitala konton och deras behörigheter

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Har du koll på parterna i ditt digitala ekosystem? 

2022-04-19

Den snabba digitala utvecklingen stöper om företags sätt att organisera sig. De flesta utvecklar ekosystem där både kunder, partners och tredjepartsleverantörer kan ingå, ekosystem som blir allt mer omfattande och...

Mikael Tallberg
Mikael Tallberg

Zero Trust – så funkar det!

2021-10-12

När jag pratar med kunder som är på väg att starta sin molnresa, eller som redan har kommit en bit på väg, så är Zero Trust en benämning som dyker...

Mikael Tallberg
Mikael Tallberg

Låt inte molnet bli en dragkamp mellan IT och verksamhet

2021-09-01

Tillgång till nya molnbaserade tjänster gör det enkelt för många verksamheter att snabbt skaffa sig nya IT-lösningar utan att blanda in IT-avdelningen. Detta kan äventyra verksamhetens säkerhet. Jag har flera...