CGIs team klev segrande ur det hackaton, ”Hack för hopp och hälsa”, som Kalmar kommun anordnade i oktober. Målet för tävlingen var att utveckla digitala lösningar som stimulerar till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar. Fem IT-företag tillsammans med studenter och representanter från socialförvaltningen och brukarsidan deltog i tävlingen som varade under ett dygn. Mats-Ola Svensson, konsultchef på CGI i Kalmar och Herman Afzelius som ansvarar för CGI:s verksamhet i sydost, var båda med i planerings- och koordineringsfasen. Här berättar de om hur det hela gick till:

Grattis! Hur kommer det sig att CGI var med i tävlingen?

”Vi fick en inbjudan, precis som andra it-bolag i regionen, och detta koncept kändes klockrent för oss eftersom det hängde ihop med våra värderingar. Vi vill gärna göra nytta för samhället och dessutom jobbar vi inom government och health i vårt affärsområde.”

Beskriv det koncept ni tog fram under tävlingen.

“Vårt team tog fram vad vi kallar ”Det glada schemat”, ett veckoschema där man med hjälp av bildsymboler planerar upp sin vecka, lägger in sina aktiviteter och sina individuella mål. Utifrån det får man en belöning i form av poäng. Eftersom man kan anpassa sina mål beroende på vilken funktionsvariation man har, kan man tävla med andra om man vill, men på sina egna villkor. Så även anhöriga kan vara med och tävla.”

Vad var det som gjorde att ni vann, tror ni?

“Jag tror att det var för att vi fokuserade på behovet snarare än på tekniken. Vår lösning var kanske bland de minst tekniskt avancerade, men vi var medvetna om att enkelhet och tydlighet är superviktigt när det gäller den här målgruppen. Sedan fick vi ihop ett väldigt väl sammansatt team där varje individ kompletterade varandra: en som själv hade en son med downs syndrom och brann för projektet, en annan som brann för hackatons, en tredje som tidigare jobbat inom sjukvården och hade stor erfarenhet av att testa, verifiera och kravställa, så vi fick ihop ett riktigt ”dream team” där alla kunde sin del i processen.”

Mats-Ola tror också att arbetet med att svetsa samman teamet med övningar utifrån CGI:s metodik HOW* gjorde sitt till. ”Medlemmarna i laget blev snabbt familjära med varandra och fick en grym sammanhållning”, berättar han.

Kommer ni att utveckla konceptet vidare?

”Ja, det ingår så att säga i priset, som är 350 000 kronor i form av en beställning ifrån kommunen för att vidareutveckla lösningen. Så nästa steg är att skriva kontrakt och därefter kommer vi att ha ett uppstartsmöte med socialförvaltningen för att se hur vi ska modifiera lösningen utifrån deras önskemål. Sedan kör vi projektet tillsammans och siktar på att kunna leverera en färdig produkt i början av nästa år.”

Båda lovordar initiativet från Kalmar kommun. Det var ett enkelt sätt att ta fram en produkt som verkligen kan göra nytta ganska snabbt.

”Att få vara med att stimulera till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning känns väldigt hedrande, och att vinna 350 000 kronor för att ta idén vidare är bara en fantastisk bonus”, menar de båda.

Teammedlemmar

Per Bondesson – Utvecklare och teamledare. Erfarenhet av närstående med särskilda behov
Fabian Jakobsson – Utvecklare med stor erfarenhet av spelutveckling
Ann-Chatrin Djurström – kreativ testledare
Rocky Johansson – Utvecklare med intresse för spelutveckling
Thomas Wastring – projektledare

*HOW är CGI:s metodik för teamutveckling. Den består av forskningsbaserad kunskap, en verktygslåda av metoder för att utveckla samarbetsförmåga samt praktisk träning för att utveckla grupper från lågpresterande till högpresterande och därmed bidra till högre kollektiv intelligens.