LKAB och CGI har tecknat avtal om att förnya CGI:s uppdrag med drift och förvaltning av LKAB:s omfattande datacentermiljöer. Tecknandet av avtalet innebär att ett långvarigt samarbete nu utvecklas vidare.

Bild på maskin inne i en gruva i artikel om att LKAB och CGI tecknar avtal om datacentermiljöer

LKAB, Luossavaara-Kiirunavaara AB, är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden. Relationen mellan LKAB och CGI sträcker sig även den långt tillbaka, om än inte till år 1890 då LKAB grundades.

LKAB har som ambition att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen och det innebär att man även ligger i framkant när det gäller IT. Under ett antal år har CGI hjälpt LKAB hantera och utveckla sin IT-infrastruktur. Även fortsatt, inom det förnyade förtroendet som sträcker sig över åtminstone tre år med möjlighet till två års förlängning, kommer CGI att stödja utvecklingen mot en högre automatiseringsgrad.

”Vi valde att ge CGI förnyat förtroende eftersom de dels visat vad de kan under de år vi samarbetat, dels har drivet och kompetensen att kunna hjälpa oss med den fortsatta utvecklingen mot ökad automation”, säger Rory Wikman, IT-driftchef på LKAB.

Kontraktsvärdet för CGI är 30 miljoner kronor och avtalet gäller från och med den 1 november i år.

”Det handlar om att under minst tre år förvalta och utveckla hjärtat i LKABs IT-verksamhet. Datacenterinfrastrukturen håller samman hela verksamheten och att teckna avtalet innebär ett stort ansvar och ett förtroende från LKAB”, säger Raimo Pesämaa, ansvarig för CGI:s engagemang med LKAB.

Avtalet omfattar drift och utveckling av LKAB datacenter som inkluderar hela deras datacenterinfrastruktur, serverpark, lagring, backup, co-location, men också e-post/Skype och applikationslösning för dotterbolaget LKAB Malmtrafiken.

”Att få vara del av denna datacenterleverans till LKAB är både roligt och utmanande med många nya system och lösningar som införs. Tekniken som används är i framkant vilket är kul och relationen med LKAB skulle jag vilja karakterisera som vänskaplig”, säger Fredrik Risbo, konsult inom leveransteamet.


Fotograf: Fredric Alm / Alm & ME